alhudalogo

Recitation

Al-Huda Podcasts

Mishari Bin Rashid Al-'Afasy مشاري راشد العفاسي

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:01:00 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 02:20:00 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 01:18:13 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:19:32 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 01:05:57 Listen
006-Al-An'am الأنعام 01:10:29 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 01:16:30 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:28:00 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:55:00 Listen
010-Yunus يونس 00:40:19 Listen
011-Hud هود 00:43:29 Listen
012-Yusuf يوسف 00:40:29 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:18:55 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:18:44 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:15:27 Listen
016-An-Nahl النحل 00:39:11 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:29:03 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:30:28 Listen
019-Maryam مريم 00:17:33 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:27:34 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:25:50 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:27:16 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:23:21 Listen
024-An-Nur النور 00:29:01 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:17:41 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:31:53 Listen
027-An-Naml النمل 00:27:10 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:33:21 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:22:56 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:19:32 Listen
031-Luqman لقمان 00:11:42 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:08:54 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:29:06 Listen
034-Saba' سبأ 00:18:57 Listen
035-Fatir فاطر 00:17:15 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:17:32 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:23:52 Listen
038-Sad ص 00:17:38 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:26:49 Listen
040-Ghafir غافر 00:26:55 Listen
041-Fussilat فصلت 00:19:08 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:20:46 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:21:21 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:09:36 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:11:32 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:15:48 Listen
047-Muhammad محمد 00:12:44 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:12:00 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:08:42 Listen
050-Qaf ق 00:08:19 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:08:49 Listen
052-At-Tur الطور 00:07:51 Listen
053-An-Najm النجم 00:08:35 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:08:28 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:11:57 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:11:54 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:13:20 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:11:11 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:10:50 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:08:46 Listen
061-As-Saff الصف 00:05:13 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:04:23 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:04:43 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:06:04 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:07:21 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:06:45 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:08:16 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:08:13 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:06:45 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:05:38 Listen
071-Nuh نوح 00:05:13 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:06:01 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:04:34 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:06:37 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:52 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:05:47 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:05:16 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:04:18 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:04:18 Listen
080-'Abasa عبس 00:03:42 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:02:44 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:02:13 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:04:58 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:42 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:02:44 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:36 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:45 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:13 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:03:19 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:54 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:01:24 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:48 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:01:03 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:41 Listen
095-At-Tin التين 00:00:56 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:38 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:42 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:02:04 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:53 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:01:02 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:56 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:51 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:23 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:51 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:37 Listen
106-Quraish قريش 00:00:36 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:45 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:21 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:49 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:30 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:35 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:20 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:30 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:41 Listen
Du'aa00:00:42 Listen

Saad Al-Ghamidi سعد الغامدي

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:46 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 01:57:35 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 01:05:41 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:13:13 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:50:22 Listen
006-Al-An'am الأنعام 00:55:40 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 01:04:20 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:22:36 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:48:51 Listen
010-Yunus يونس 00:35:21 Listen
011-Hud هود 00:36:00 Listen
012-Yusuf يوسف 00:32:17 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:14:59 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:17:57 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:13:57 Listen
016-An-Nahl النحل 00:34:22 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:29:05 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:29:18 Listen
019-Maryam مريم 00:17:37 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:22:44 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:25:12 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:24:56 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:22:02 Listen
024-An-Nur النور 00:26:31 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:16:38 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:23:43 Listen
027-An-Naml النمل 00:23:40 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:24:46 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:20:03 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:14:50 Listen
031-Luqman لقمان 00:09:28 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:07:10 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:25:35 Listen
034-Saba' سبأ 00:17:01 Listen
035-Fatir فاطر 00:14:24 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:13:09 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:17:49 Listen
038-Sad ص 00:14:46 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:23:35 Listen
040-Ghafir غافر 00:22:27 Listen
041-Fussilat فصلت 00:15:29 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:15:33 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:16:42 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:06:56 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:09:03 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:12:02 Listen
047-Muhammad محمد 00:10:00 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:10:27 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:06:33 Listen
050-Qaf ق 00:07:19 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:06:59 Listen
052-At-Tur الطور 00:06:07 Listen
053-An-Najm النجم 00:07:14 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:06:40 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:08:35 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:08:26 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:11:21 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:08:56 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:08:20 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:59 Listen
061-As-Saff الصف 00:04:11 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:11 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:20 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:04:30 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:05:20 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:04:52 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:06:25 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:05:58 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:05:31 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:39 Listen
071-Nuh نوح 00:04:22 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:05:07 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:56 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:04:57 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:01 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:04:46 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:04:05 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:04:00 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:03:40 Listen
080-'Abasa عبس 00:03:05 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:02:04 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:41 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:47 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:07 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:02:18 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:15 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:20 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:53 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:02:52 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:35 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:01:11 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:32 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:00:52 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:26 Listen
095-At-Tin التين 00:00:47 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:21 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:36 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:01:51 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:47 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:00:56 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:49 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:43 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:21 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:44 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:31 Listen
106-Quraish قريش 00:00:30 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:39 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:17 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:38 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:26 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:31 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:16 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:27 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:37 Listen
Du'aa00:08:35 Listen

Salah Bukhatir صلاح بو خاطر

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:54 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 02:05:18 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 01:19:27 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:21:45 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 01:02:46 Listen
006-Al-An'am الأنعام 01:11:56 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 01:22:33 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:30:21 Listen
009-At-Taubah التوبة 01:00:16 Listen
010-Yunus يونس 00:44:49 Listen
011-Hud هود 00:46:19 Listen
012-Yusuf يوسف 00:41:53 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:20:15 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:20:16 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:15:53 Listen
016-An-Nahl النحل 00:42:04 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:33:03 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:33:11 Listen
019-Maryam مريم 00:21:09 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:26:59 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:25:57 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:29:09 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:24:35 Listen
024-An-Nur النور 00:32:28 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:19:28 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:32:26 Listen
027-An-Naml النمل 00:27:49 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:33:53 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:22:36 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:19:21 Listen
031-Luqman لقمان 00:11:51 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:08:41 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:28:54 Listen
034-Saba' سبأ 00:18:48 Listen
035-Fatir فاطر 00:17:31 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:17:33 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:24:01 Listen
038-Sad ص 00:17:35 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:26:58 Listen
040-Ghafir غافر 00:25:58 Listen
041-Fussilat فصلت 00:19:05 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:19:21 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:20:20 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:09:36 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:10:40 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:15:55 Listen
047-Muhammad محمد 00:12:14 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:11:58 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:08:20 Listen
050-Qaf ق 00:09:21 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:09:11 Listen
052-At-Tur الطور 00:08:11 Listen
053-An-Najm النجم 00:07:48 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:08:09 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:11:28 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:12:04 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:13:37 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:10:03 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:10:23 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:07:29 Listen
061-As-Saff الصف 00:04:51 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:32 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:04:16 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:05:23 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:06:00 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:05:56 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:07:26 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:07:34 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:06:43 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:05:18 Listen
071-Nuh نوح 00:04:40 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:05:33 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:04:03 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:05:22 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:31 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:05:13 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:04:45 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:04:46 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:04:18 Listen
080-'Abasa عبس 00:03:42 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:02:40 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:02:18 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:05:13 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:41 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:03:20 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:41 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:48 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:15 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:03:35 Listen
090-Al-Balad البلد 00:02:00 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:01:25 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:52 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:01:05 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:42 Listen
095-At-Tin التين 00:01:05 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:36 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:45 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:02:06 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:59 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:01:10 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:01:03 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:01:02 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:27 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:58 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:48 Listen
106-Quraish قريش 00:00:42 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:57 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:24 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:54 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:35 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:41 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:21 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:33 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:50 Listen
Du'aa00:16:53 Listen

Ahmed Al-'Ajmi أحمد العجمي

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:42 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 01:51:44 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 01:11:47 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:20:16 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:53:26 Listen
006-Al-An'am الأنعام 00:57:37 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 01:00:32 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:24:54 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:48:15 Listen
010-Yunus يونس 00:36:14 Listen
011-Hud هود 00:37:53 Listen
012-Yusuf يوسف 00:35:47 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:16:57 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:16:58 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:16:55 Listen
016-An-Nahl النحل 00:37:44 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:27:28 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:26:58 Listen
019-Maryam مريم 00:18:11 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:24:48 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:24:26 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:25:57 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:20:34 Listen
024-An-Nur النور 00:27:03 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:17:07 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:28:23 Listen
027-An-Naml النمل 00:24:32 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:28:36 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:21:16 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:17:47 Listen
031-Luqman لقمان 00:10:53 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:08:19 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:24:57 Listen
034-Saba' سبأ 00:17:38 Listen
035-Fatir فاطر 00:14:59 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:13:34 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:18:55 Listen
038-Sad ص 00:18:06 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:26:34 Listen
040-Ghafir غافر 00:25:34 Listen
041-Fussilat فصلت 00:16:43 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:17:19 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:20:43 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:10:00 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:10:38 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:15:22 Listen
047-Muhammad محمد 00:12:31 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:11:47 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:08:17 Listen
050-Qaf ق 00:09:48 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:06:33 Listen
052-At-Tur الطور 00:05:53 Listen
053-An-Najm النجم 00:05:56 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:05:56 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:07:54 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:07:47 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:12:32 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:10:35 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:11:38 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:08:52 Listen
061-As-Saff الصف 00:05:11 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:05:02 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:06:07 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:06:56 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:07:10 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:06:59 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:08:13 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:08:10 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:08:35 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:06:05 Listen
071-Nuh نوح 00:05:13 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:06:20 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:05:14 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:07:13 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:04:40 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:06:43 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:04:22 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:04:26 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:03:36 Listen
080-'Abasa عبس 00:02:48 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:01:55 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:34 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:33 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:14 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:02:22 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:13 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:20 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:06 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:02:41 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:26 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:01:06 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:25 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:00:47 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:29 Listen
095-At-Tin التين 00:00:42 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:12 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:35 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:01:48 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:41 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:00:50 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:45 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:38 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:18 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:38 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:28 Listen
106-Quraish قريش 00:00:22 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:30 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:14 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:35 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:22 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:24 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:12 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:21 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:25 Listen

Ali Bin Abdul Rahman Al-Huzaifi عبدالرحمن الحذيفي

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:01:00 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 02:20:00 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 01:18:13 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:19:32 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 01:05:57 Listen
006-Al-An'am الأنعام 01:10:29 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 01:16:30 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:28:00 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:55:00 Listen
010-Yunus يونس 00:40:19 Listen
011-Hud هود 00:43:29 Listen
012-Yusuf يوسف 00:40:29 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:18:55 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:18:44 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:15:27 Listen
016-An-Nahl النحل 00:39:11 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:29:03 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:30:28 Listen
019-Maryam مريم 00:17:33 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:27:34 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:25:50 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:27:16 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:23:21 Listen
024-An-Nur النور 00:29:01 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:17:41 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:31:53 Listen
027-An-Naml النمل 00:27:10 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:33:21 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:22:56 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:19:32 Listen
031-Luqman لقمان 00:11:42 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:08:54 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:29:06 Listen
034-Saba' سبأ 00:18:57 Listen
035-Fatir فاطر 00:17:15 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:17:32 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:23:52 Listen
038-Sad ص 00:17:38 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:26:49 Listen
040-Ghafir غافر 00:26:55 Listen
041-Fussilat فصلت 00:19:08 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:20:46 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:21:21 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:09:36 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:11:32 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:15:48 Listen
047-Muhammad محمد 00:12:44 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:12:00 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:08:42 Listen
050-Qaf ق 00:08:19 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:08:49 Listen
052-At-Tur الطور 00:07:51 Listen
053-An-Najm النجم 00:08:35 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:08:28 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:11:57 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:11:54 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:13:20 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:11:11 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:10:50 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:08:46 Listen
061-As-Saff الصف 00:05:13 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:04:23 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:04:43 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:06:04 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:07:21 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:06:45 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:08:16 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:08:13 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:06:45 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:05:38 Listen
071-Nuh نوح 00:05:13 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:06:01 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:04:34 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:06:37 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:52 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:05:47 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:05:16 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:04:18 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:04:18 Listen
080-'Abasa عبس 00:03:42 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:02:44 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:02:13 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:04:58 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:42 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:02:44 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:36 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:45 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:13 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:03:19 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:54 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:01:24 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:48 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:01:03 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:41 Listen
095-At-Tin التين 00:00:56 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:38 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:42 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:02:04 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:53 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:01:02 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:56 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:51 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:23 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:51 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:37 Listen
106-Quraish قريش 00:00:36 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:45 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:21 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:49 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:30 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:35 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:20 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:30 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:41 Listen

Abu Bakr Shatri أبوبكر الشاطري

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:40 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 01:53:38 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 01:08:36 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:12:33 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:52:24 Listen
006-Al-An'am الأنعام 00:55:08 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 01:03:07 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:23:00 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:48:10 Listen
010-Yunus يونس 00:33:30 Listen
011-Hud هود 00:34:55 Listen
012-Yusuf يوسف 00:31:58 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:14:13 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:15:23 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:11:08 Listen
016-An-Nahl النحل 00:31:42 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:26:53 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:25:30 Listen
019-Maryam مريم 00:15:39 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:21:19 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:20:17 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:22:14 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:18:28 Listen
024-An-Nur النور 00:23:26 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:14:55 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:21:20 Listen
027-An-Naml النمل 00:20:14 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:24:09 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:16:41 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:14:16 Listen
031-Luqman لقمان 00:08:33 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:06:11 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:22:59 Listen
034-Saba' سبأ 00:13:59 Listen
035-Fatir فاطر 00:13:00 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:12:31 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:15:17 Listen
038-Sad ص 00:12:34 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:19:44 Listen
040-Ghafir غافر 00:19:21 Listen
041-Fussilat فصلت 00:13:15 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:16:05 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:14:36 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:05:47 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:08:17 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:11:15 Listen
047-Muhammad محمد 00:09:12 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:09:31 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:05:58 Listen
050-Qaf ق 00:06:45 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:05:44 Listen
052-At-Tur الطور 00:05:24 Listen
053-An-Najm النجم 00:05:40 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:06:10 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:08:03 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:07:35 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:10:13 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:09:16 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:09:09 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:04 Listen
061-As-Saff الصف 00:04:02 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:55 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:09 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:04:17 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:05:42 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:05:02 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:05:42 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:05:15 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:05:35 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:16 Listen
071-Nuh نوح 00:04:10 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:04:46 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:35 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:04:27 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:51 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:04:19 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:03:26 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:03:50 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:03:33 Listen
080-'Abasa عبس 00:02:43 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:01:47 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:23 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:05 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:51 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:01:50 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:05 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:10 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:35 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:02:40 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:22 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:01:01 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:25 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:00:48 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:33 Listen
095-At-Tin التين 00:00:41 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:16 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:35 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:01:38 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:41 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:00:45 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:42 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:36 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:19 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:37 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:27 Listen
106-Quraish قريش 00:00:24 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:32 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:15 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:30 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:24 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:26 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:14 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:24 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:28 Listen
Du'aa00:32:01 Listen

Al-Sudais Wa Al-Shuraim السديس والشريم

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:40 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 01:26:38 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 00:49:06 Listen
004-An-Nisa' النسآء 00:55:01 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:38:58 Listen
006-Al-An'am الأنعام 00:44:07 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 00:45:40 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:19:59 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:36:02 Listen
010-Yunus يونس 00:26:44 Listen
011-Hud هود 00:28:09 Listen
012-Yusuf يوسف 00:23:27 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:12:58 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:13:31 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:10:22 Listen
016-An-Nahl النحل 00:25:56 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:21:42 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:24:31 Listen
019-Maryam مريم 00:15:22 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:18:11 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:16:35 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:19:46 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:16:53 Listen
024-An-Nur النور 00:19:07 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:12:48 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:18:49 Listen
027-An-Naml النمل 00:15:32 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:20:47 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:14:12 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:11:45 Listen
031-Luqman لقمان 00:08:02 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:05:57 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:21:56 Listen
034-Saba' سبأ 00:13:18 Listen
035-Fatir فاطر 00:11:23 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:11:06 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:13:31 Listen
038-Sad ص 00:10:02 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:17:31 Listen
040-Ghafir غافر 00:19:13 Listen
041-Fussilat فصلت 00:12:12 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:12:00 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:13:44 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:05:58 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:08:15 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:10:26 Listen
047-Muhammad محمد 00:08:55 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:09:32 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:05:47 Listen
050-Qaf ق 00:06:31 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:05:36 Listen
052-At-Tur الطور 00:04:44 Listen
053-An-Najm النجم 00:05:03 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:05:12 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:07:24 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:07:22 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:09:24 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:07:44 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:07:21 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:05:55 Listen
061-As-Saff الصف 00:03:41 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:52 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:04 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:03:59 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:04:37 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:04:15 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:04:47 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:04:35 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:04:30 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:03:29 Listen
071-Nuh نوح 00:03:24 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:04:07 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:14 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:03:56 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:33 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:04:03 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:03:28 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:03:24 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:03:08 Listen
080-'Abasa عبس 00:02:31 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:01:50 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:24 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:01 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:48 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:01:55 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:05 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:10 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:35 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:02:17 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:16 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:00:58 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:15 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:00:46 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:26 Listen
095-At-Tin التين 00:00:36 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:07 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:30 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:01:27 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:38 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:00:44 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:39 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:32 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:17 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:36 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:28 Listen
106-Quraish قريش 00:00:25 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:28 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:14 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:25 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:22 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:26 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:16 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:24 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:24 Listen
Du'aa00:25:42 Listen

Saud Al-Shuraim سعود الشريم

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:42 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 01:27:35 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 00:47:49 Listen
004-An-Nisa' النسآء 00:52:29 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:40:23 Listen
006-Al-An'am الأنعام 00:43:02 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 00:46:52 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:18:01 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:36:45 Listen
010-Yunus يونس 00:25:26 Listen
011-Hud هود 00:26:46 Listen
012-Yusuf يوسف 00:24:06 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:12:50 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:12:43 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:09:58 Listen
016-An-Nahl النحل 00:26:41 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:22:29 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:22:17 Listen
019-Maryam مريم 00:13:27 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:17:58 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:17:08 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:17:43 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:15:21 Listen
024-An-Nur النور 00:18:49 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:12:38 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:19:26 Listen
027-An-Naml النمل 00:16:03 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:20:14 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:14:08 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:11:20 Listen
031-Luqman لقمان 00:07:22 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:05:08 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:19:08 Listen
034-Saba' سبأ 00:12:12 Listen
035-Fatir فاطر 00:10:58 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:10:15 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:13:09 Listen
038-Sad ص 00:10:59 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:17:10 Listen
040-Ghafir غافر 00:16:58 Listen
041-Fussilat فصلت 00:11:50 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:11:59 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:12:39 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:05:07 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:07:04 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:08:37 Listen
047-Muhammad محمد 00:07:20 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:08:04 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:05:34 Listen
050-Qaf ق 00:05:31 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:05:14 Listen
052-At-Tur الطور 00:04:29 Listen
053-An-Najm النجم 00:04:51 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:05:00 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:06:26 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:06:50 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:08:17 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:06:56 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:06:23 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:05:08 Listen
061-As-Saff الصف 00:03:15 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:30 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:02:44 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:03:25 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:04:04 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:03:46 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:04:34 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:04:29 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:04:20 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:03:19 Listen
071-Nuh نوح 00:03:14 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:03:48 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:02:51 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:03:42 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:18 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:03:40 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:03:12 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:03:02 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:02:50 Listen
080-'Abasa عبس 00:02:14 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:01:34 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:13 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:02:36 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:36 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:01:39 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:00:58 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:09 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:28 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:02:14 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:13 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:00:57 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:13 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:00:42 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:26 Listen
095-At-Tin التين 00:00:35 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:03 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:26 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:01:21 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:37 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:00:43 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:36 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:31 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:16 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:33 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:25 Listen
106-Quraish قريش 00:00:21 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:28 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:13 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:25 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:20 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:23 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:13 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:20 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:25 Listen
Du'aa00:07:35 Listen

Abdul'Rahman Ben Gamal Al ausi عبد الرحمن بن جمال العوسی

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:50 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 01:58:48 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 01:11:31 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:18:55 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 01:00:46 Listen
006-Al-An'am الأنعام 01:02:57 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 01:12:17 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:27:18 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:51:09 Listen
010-Yunus يونس 00:36:13 Listen
011-Hud هود 00:40:04 Listen
012-Yusuf يوسف 00:40:56 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:20:00 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:18:46 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:15:38 Listen
016-An-Nahl النحل 00:41:01 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:31:39 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:28:25 Listen
019-Maryam مريم 00:19:44 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:25:52 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:28:28 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:25:16 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:21:54 Listen
024-An-Nur النور 00:29:49 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:18:13 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:31:32 Listen
027-An-Naml النمل 00:25:51 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:29:43 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:22:26 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:19:42 Listen
031-Luqman لقمان 00:06:51 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:07:07 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:26:14 Listen
034-Saba' سبأ 00:19:04 Listen
035-Fatir فاطر 00:16:51 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:16:16 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:20:19 Listen
038-Sad ص 00:16:08 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:24:47 Listen
040-Ghafir غافر 00:25:40 Listen
041-Fussilat فصلت 00:18:27 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:17:32 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:20:14 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:08:33 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:10:00 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:11:56 Listen
047-Muhammad محمد 00:09:50 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:09:52 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:08:02 Listen
050-Qaf ق 00:08:05 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:08:16 Listen
052-At-Tur الطور 00:07:22 Listen
053-An-Najm النجم 00:07:24 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:08:00 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:09:51 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:09:55 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:11:39 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:09:40 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:08:52 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:57 Listen
061-As-Saff الصف 00:04:15 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:17 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:47 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:04:33 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:05:48 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:05:19 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:06:06 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:06:24 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:05:51 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:53 Listen
071-Nuh نوح 00:04:26 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:05:35 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:04:02 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:05:54 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:38 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:05:21 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:04:31 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:04:02 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:03:56 Listen
080-'Abasa عبس 00:03:20 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:02:20 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:55 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:04:02 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:21 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:02:22 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:01:26 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:38 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:04 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:03:07 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:48 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:01:21 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:42 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:01:00 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:39 Listen
095-At-Tin التين 00:00:55 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:01:32 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:43 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:01:56 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:55 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:01:00 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:59 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:47 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:25 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:50 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:38 Listen
106-Quraish قريش 00:00:33 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:44 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:23 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:45 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:31 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:36 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:22 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:32 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:37 Listen

Muhammad Al-Muhaisni محمد بن سليمان المحيسني

001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:36 Listen
002-Al-Baqarah البقرة 01:40:01 Listen
003-Al-'Imran آل عمران 00:58:43 Listen
004-An-Nisa' النسآء 01:02:46 Listen
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:43:23 Listen
006-Al-An'am الأنعام 00:53:20 Listen
007-Al-A'raf الأعراف 00:57:14 Listen
008-Al-Anfal الأنفال 00:19:23 Listen
009-At-Taubah التوبة 00:37:12 Listen
010-Yunus يونس 00:27:03 Listen
011-Hud هود 00:30:08 Listen
012-Yusuf يوسف 00:26:05 Listen
013-Ar-Ra'd الرعد 00:12:41 Listen
014-Ibrahim إبراهيم 00:14:49 Listen
015-Al-Hijr الحجر 00:11:02 Listen
016-An-Nahl النحل 00:28:06 Listen
017-Al-Isra' الإسراء 00:24:52 Listen
018-Al-Kahf الكهف 00:22:25 Listen
019-Maryam مريم 00:17:04 Listen
020-Ta-Ha طہٰ 00:19:36 Listen
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:16:46 Listen
022-Al-Hajj الحج 00:18:03 Listen
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:18:51 Listen
024-An-Nur النور 00:18:46 Listen
025-Al-Furqan الفرقان 00:15:39 Listen
026-Ash-Shu'ara' الشعراء 00:19:28 Listen
027-An-Naml النمل 00:17:22 Listen
028-Al-Qasas القصص 00:19:09 Listen
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:13:48 Listen
030-Ar-Rum الروم 00:11:55 Listen
031-Luqman لقمان 00:08:03 Listen
032-As-Sajdah السجدة 00:05:23 Listen
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:19:23 Listen
034-Saba' سبأ 00:12:30 Listen
035-Fatir فاطر 00:11:56 Listen
036-Ya-Sin یٰس 00:10:23 Listen
037-As-Saffat الصافات 00:14:34 Listen
038-Sad ص 00:11:20 Listen
039-Az-Zumar الزمر 00:22:22 Listen
040-Ghafir غافر 00:20:08 Listen
041-Fussilat فصلت 00:14:02 Listen
042-Ash-Shura الشورٰی 00:13:26 Listen
043-Az-Zukhruf الزخرف 00:13:11 Listen
044-Ad-Dukhan الدخان 00:07:31 Listen
045-Al-Jathiya الجاثية 00:07:18 Listen
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:09:37 Listen
047-Muhammad محمد 00:13:19 Listen
048-Al-Fath الفتح 00:08:19 Listen
049-Al-Hujurat الحجرات 00:05:54 Listen
050-Qaf ق 00:07:30 Listen
051-Az-Zariyat الذاريات 00:05:35 Listen
052-At-Tur الطور 00:05:46 Listen
053-An-Najm النجم 00:05:43 Listen
054-Al-Qamar القمر 00:05:32 Listen
055-Ar-Rahman الرحمٰن 00:06:47 Listen
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:10:35 Listen
057-Al-Hadid الحديد 00:08:24 Listen
058-Al-Mujadilah المجادلة 00:06:48 Listen
059-Al-Hashr الحشر 00:06:12 Listen
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:04:53 Listen
061-As-Saff الصف 00:03:13 Listen
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:28 Listen
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:21 Listen
064-At-Taghabun التغابن 00:03:13 Listen
065-At-Talaq الطلاق 00:03:50 Listen
066-At-Tahrim التحريم 00:04:36 Listen
067-Al-Mulk الملك 00:05:03 Listen
068-Al-Qalam القلم 00:04:41 Listen
069-Al-Haqqah الحآقة 00:07:25 Listen
070-Al-Ma'arij المعارج 00:05:21 Listen
071-Nuh نوح 00:03:23 Listen
072-Al-Jinn الجن 00:04:43 Listen
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:38 Listen
074-Al-Muddaththir المدثر 00:03:40 Listen
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:43 Listen
076-Al-Insan الإنسان 00:04:10 Listen
077-Al-Mursalat المرسلات 00:03:09 Listen
078-An-Naba' النبأ 00:03:36 Listen
079-An-Nazi'at النازعات 00:02:44 Listen
080-'Abasa عبس 00:02:13 Listen
081-At-Takwir التكوير 00:01:28 Listen
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:19 Listen
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:02:28 Listen
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:42 Listen
085-Al-Buruj البروج 00:01:36 Listen
086-At-Tariq الطارق 00:00:53 Listen
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:01 Listen
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:48 Listen
089-Al-Fajr الفجر 00:02:44 Listen
090-Al-Balad البلد 00:01:08 Listen
091-Ash-Shams الشمس 00:00:48 Listen
092-Al-Lail الليل 00:01:26 Listen
093-Ad-Duha الضحٰی 00:00:35 Listen
094-Ash-Sharh الشرح 00:00:22 Listen
095-At-Tin التين 00:00:33 Listen
096-Al-'Alaq العلق 00:00:55 Listen
097-Al-Qadr القدر 00:00:34 Listen
098-Al-Baiyinah البينة 00:01:21 Listen
099-Az-Zalzalah الزلزلة 00:00:30 Listen
100-Al-'Adiyat العاديات 00:00:34 Listen
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:38 Listen
102-At-Takathur التكاثر 00:00:25 Listen
103-Al-'Asr العصر 00:00:21 Listen
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:33 Listen
105-Al-Fil الفيل 00:00:22 Listen
106-Quraish قريش 00:00:21 Listen
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:24 Listen
108-Al-Kauthar الكوثر 00:00:11 Listen
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:22 Listen
110-An-Nasr النصر 00:00:17 Listen
111-Al-Masad المسد 00:00:21 Listen
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:12 Listen
113-Al-Falaq الفلق 00:00:20 Listen
114-An-Nas الناس 00:00:25 Listen
Du'aa00:36:46 Listen

Treatment of Magic, Evil eye, Possession of Jinns Saad Al-Ghamadi - جادو اور نظر بد کاعلاج ازسعد الغامدي

Treatment of Magic, Evil eye, Possession of Jinns Saad Al-Ghamadi0:58:53 Listen

Protection Against Magic, Jinn and Shaitan

دم تشخیص، معلوم کرنا کہ جِن ہے - از طارق محمود 00:44:59 Listen
دم انخلاٗ، بیماری اور جِن بھگانے کے لئے - از سعود الشریم 00:59:30 Listen
دم شفا و رحمت - از طارق محمود 00:41:09 Listen
دم ثعبان، سانپ والے جادو کے لئے - از سعود الشریم 00:59:39 Listen
دم تہلیل - از طارق محمود 00:47:48 Listen
دم ہابس - از طارق محمود 01:00:04 Listen
دم ہادی - از سعود الشریم 01:00:22 Listen
دم سکینہ، سکون کے لئے - از طارق محمود 00:58:00 Listen
دم رفع اختلاف، اختلافات دور کرنے کے لئے - از طارق محمود 00:54:32 Listen
دم سورۃ الفاتحہ، البقرہ - از صلاح البخاطر 01:53:22 Listen
دم سورۃ الفاتحہ، البقرہ - از سعود الشریم 01:27:44 Listen
دم سورۃ الفاتحہ، البقرہ - از مشاری راشد 02:05:42 Listen
دم سورۃ الفاتحہ - از طارق محمود 00:59:50 Listen
دم آیت الکرسی، جنّات سے حفاظت کے لئے - از طارق محمود 00:59:39 Listen
دم سورۃ الرحمٰن، رات کی نیند اور دل کا سکون - از مشاری راشد 00:56:50 Listen
دم سورۃ الاخلاص، الفلق، النّاس، جادو کے لئے - از طارق محمود 00:58:07 Listen
آسیب ، جادو اور نظر بد کا شرعی علاج ۔ قراءت سعد الغامدی 00:58:53 Listen

Click here to Download multiple files!

Want to see a Simple Table? Please CLICK Here!