alhudalogo

Ta'lim al-Qur'an 2015 by Dr. Idrees Zubair

Al-Huda Podcasts
المٓ :1
Lesson 0: Introduction
Qur'an Ki Fazilat Part 100:29:01 Listen
Qur'an Ki Fazilat Part 200:23:22 Listen
Lesson 1: Al-Fatihah:1-7 الفاتحة
Translation, Tafsir 1-300:25:13 Listen
Tafsir 4-700:25:49 Listen
Lesson 2: Al-Baqarah:1-5 البقرة
Review00:29:10 Listen
Translation and Tafsir 1-200:22:28 Listen
Translation and Tafsir 3-500:30:09 Listen
Lesson 3: Al-Baqarah:6-7 البقرة
Translation and Tafsir 6-700:20:03 Listen
Discussion 6-700:16:16 Listen
Lesson 4: Al-Baqarah:8-16 البقرة
Translation and Word Analysis00:29:02 Listen
Tafsir 8-1000:27:07 Listen
Tafsir 12-1600:24:36 Listen
Lesson 5: Al-Baqarah:17-20 البقرة
Tafsir 17-1800:13:37 Listen
Tafsir 19-2000:25:34 Listen
Lesson 6: Al-Baqarah:21-25 البقرة
Tafsir 21-2200:27:06 Listen
Tafsir 23-2400:16:39 Listen
Tafsir 2500:29:33 Listen
Lesson 7: Al-Baqarah:26-29 البقرة
Tafsir 26-2700:25:28 Listen
Tafsir 28-2900:29:33 Listen
Lesson 8: Al-Baqarah:30-39 البقرة
Tafsir 3000:22:01 Listen
Tafsir 31-35 Listen
Tafsir 36-3900:24:55 Listen
Lesson 9: Al-Baqarah:40-48 البقرة
Tafsir 40-4100:30:57 Listen
Tafsir 42-4400:19:48 Listen
Tafsir 45-4800:24:24 Listen
Lesson 10: Al-Baqarah:49-59 البقرة
Tafsir 49-5200:27:06 Listen
Tafsir 53-5900:27:21 Listen
Lesson 11: Al-Baqarah:60-62 البقرة
Tafsir 6000:16:02 Listen
Tafsir 6100:23:40 Listen
Tafsir 6200:17:30 Listen
Lesson 12: Al-Baqarah:63-73 البقرة
Tafsir 63-6600:27:16 Listen
Tafsir 67-6900:21:39 Listen
Tafsir 70-7300:23:37 Listen
Lesson 13: Al-Baqarah:74-82 البقرة
Tafsir 7400:22:31 Listen
Tafsir 75-7800:34:32 Listen
Tafsir 7900:24:09 Listen
Tafsir 80-8200:20:16 Listen
Lesson 14: Al-Baqarah:83-91 البقرة
Tafsir 8300:27:48 Listen
Tafsir 84-8600:23:02 Listen
Tafsir 87-8900:23:59 Listen
Tafsir 90-9100:25:22 Listen
Lesson 15: Al-Baqarah:92-103 البقرة
Tafsir 92-9600:32:22 Listen
Tafsir 97-10100:22:30 Listen
Tafsir 102-10300:29:21 Listen
Lesson 16: Al-Baqarah:104-112 البقرة
Tafsir 104-10500:26:50 Listen
Tafsir 106-10700:19:08 Listen
Tafsir 108-11000:32:15 Listen
Tafsir 111-11200:32:42 Listen
Lesson 17: Al-Baqarah:113-121 البقرة
Tafsir 113-11700:35:03 Listen
Tafsir 118-12100:35:08 Listen
Lesson 18: Al-Baqarah:122-129 البقرة
Tafsir 122-12600:32:49 Listen
Tafsir 127-12900:32:33 Listen
Lesson 19: Al-Baqarah:130-141 البقرة
Tafsir 130-13400:33:49 Listen
Tafsir 135-13700:31:42 Listen
Tafsir 138-14100:30:48 Listen
سیقول :2
Lesson 20: Al-Baqarah:142-152 البقرة
Tafsir 14200:20:19 Listen
Tafsir 14300:19:44 Listen
Tafsir 144-14800:31:06 Listen
Tafsir 149-15200:32:42 Listen
Lesson 21: Al-Baqarah:153-162 البقرة
Tafsir 153-15700:33:24 Listen
Tafsir 158-16200:33:53 Listen
Lesson 22: Al-Baqarah:163-171 البقرة
Tafsir 163-16500:35:46 Listen
Tafsir 166-17100:31:19 Listen
Lesson 23: Al-Baqarah:172-176 البقرة
Tafsir 172-17300:25:39 Listen
Tafsir 173-17600:20:24 Listen
Lesson 24: Al-Baqarah:177-182 البقرة
Tafsir 17700:23:26 Listen
Tafsir 17700:19:39 Listen
Tafsir 178-17900:24:51 Listen
Tafsir 180-18200:18:22 Listen
Lesson 25: Al-Baqarah:183-188 البقرة
Tafsir 183-18400:21:45 Listen
Tafsir 18500:20:19 Listen
Tafsir 18600:18:04 Listen
Tafsir 187-18800:31:28 Listen
Lesson 26: Al-Baqarah:189-196 البقرة
Tafsir 18900:14:01 Listen
Tafsir 19000:26:04 Listen
Tafsir 191-19500:29:07 Listen
Tafsir 19600:23:04 Listen
Tafsir 19600:23:07 Listen
Lesson 27: Al-Baqarah:197-203 البقرة
Tafsir 197-20200:30:09 Listen
Tafsir 20300:21:18 Listen
Lesson 28: Al-Baqarah:204-214 البقرة
Tafsir 204-20700:31:06 Listen
Tafsir 208-21200:25:55 Listen
Tafsir 213-21400:23:16 Listen
Lesson 29: Al-Baqarah:215-221 البقرة
Tafsir 215-21600:21:06 Listen
Tafsir 217-21800:23:29 Listen
Tafsir 219-22000:22:49 Listen
Tafsir 22100:27:50 Listen
Lesson 30: Al-Baqarah:222-228 البقرة
Tafsir 222-22300:23:39 Listen
Tafsir 224-22800:26:52 Listen
Lesson 31: Al-Baqarah:229-233 البقرة
Tafsir 22900:35:22 Listen
Tafsir 230-23100:24:22 Listen
Tafsir 232-23300:25:54 Listen
Tafsir 23300:27:07 Listen
Lesson 32: Al-Baqarah:234-242 البقرة
Tafsir 234-23500:24:40 Listen
Tafsir 236-23900:26:12 Listen
Tafsir 240-24200:26:20 Listen
Lesson 33: Al-Baqarah:243-252 البقرة
Tafsir 243-24500:26:55 Listen
Tafsir 246-24800:22:41 Listen
Tafsir 249-25200:17:54 Listen
تلک الرسل :3
Lesson 34: Al-Baqarah:253-260 البقرة
Tafsir 253-25400:35:56 Listen
Tafsir 255-25700:36:03 Listen
Tafsir 258-26000:33:01 Listen
Lesson 35: Al-Baqarah:261-266 البقرة
Tafsir 261-26400:24:38 Listen
Tafsir 265-26600:20:36 Listen
Lesson 36: Al-Baqarah:267-274 البقرة
Tafsir 267-27100:29:20 Listen
Tafsir 272-27400:22:47 Listen
Lesson 37: Al-Baqarah:275-281 البقرة
Tafsir 27500:32:44 Listen
Tafsir 275-28100:38:12 Listen
Lesson 38: Al-Baqarah:282-283 البقرة
Tafsir 28200:24:32 Listen
Tafsir 282-28300:21:21 Listen
Lesson 39: Al-Baqarah:284-286 البقرة
Tafsir 28400:12:16 Listen
Tafsir 28500:30:43 Listen
Tafsir 28600:21:49 Listen
Lesson 40: Aal-e-'Imran:1-13 آل عمران
Tafsir 1-600:25:18 Listen
Tafsir 700:32:02 Listen
Tafsir 8-1300:30:27 Listen
Lesson 41: Aal-e-'Imran:14-22 آل عمران
Tafsir 1400:20:38 Listen
Tafsir 15-1800:27:52 Listen
Tafsir 19-2200:29:44 Listen
Lesson 42: Aal-e-'Imran:23-32 آل عمران
Tafsir 23-2700:30:13 Listen
Tafsir 28-3200:32:53 Listen
Lesson 43: Aal-e-'Imran:33-44 آل عمران
Tafsir 33-3600:25:50 Listen
Tafsir 37-4400:26:22 Listen
Lesson 44: Aal-e-'Imran:45-63 آل عمران
Tafsir 45-4700:26:35 Listen
Tafsir 48-5400:23:01 Listen
Tafsir 55-5700:28:38 Listen
Tafsir 58-6300:25:47 Listen
Lesson 45: Aal-e-'Imran:64-77 آل عمران
Tafsir 64-6900:28:41 Listen
Tafsir 70-7400:28:11 Listen
Tafsir 75-7700:22:32 Listen
Lesson 46: Aal-e-'Imran:78-91 آل عمران
Tafsir 78-8200:28:46 Listen
Tafsir 83-9100:26:22 Listen
لن تنا لوا :4
Lesson 47: Aal-e-'Imran:92-109 آل عمران
Tafsir 92-9500:26:00 Listen
Tafsir 96-9900:28:07 Listen
Tafsir 100-10400:25:26 Listen
Tafsir 105-10900:19:28 Listen
Lesson 48: Aal-e-'Imran:110-120 آل عمران
Tafsir 110-11500:28:26 Listen
Tafsir 116-12000:24:22 Listen
Lesson 49: Aal-e-'Imran:121-143 آل عمران
Tafsir 121-12900:25:11 Listen
Tafsir 130-13600:28:44 Listen
Tafsir 137-14300:28:58 Listen
Lesson 50: Aal-e-'Imran:144-155 آل عمران
Tafsir 144-14500:25:40 Listen
Tafsir 146-15000:31:28 Listen
Tafsir 151-15200:24:06 Listen
Tafsir 153-15500:30:14 Listen
Lesson 51: Aal-e-'Imran:156-168 آل عمران
Tafsir 156-15800:16:50 Listen
Tafsir 15900:21:11 Listen
Tafsir 160-16100:20:44 Listen
Tafsir 162-16800:23:16 Listen
Lesson 52: Aal-e-'Imran:169-185 آل عمران
Tafsir 169-17100:23:09 Listen
Tafsir 172-17800:27:29 Listen
Tafsir 179-18200:22:22 Listen
Tafsir 183-18300:25:19 Listen
Lesson 53: Aal-e-'Imran:186-200 آل عمران
Tafsir 186-18900:31:35 Listen
Tafsir 190-19400:34:34 Listen
Tafsir 195-20000:31:51 Listen
Lesson 54: Al-Nisa':1-6 النسآء
Tafsir 100:36:00 Listen
Tafsir 2-300:28:04 Listen
Tafsir 4-600:21:21 Listen
Lesson 55: Al-Nisa':7-14 النسآء
Tafsir 7-1100:37:27 Listen
Tafsir 11-1400:29:31 Listen
Lesson 56: Al-Nisa':15-25 النسآء
Tafsir 15-1800:37:19 Listen
Tafsir 19-2100:34:05 Listen
Tafsir 22-2300:18:13 Listen
Tafsir 24-2500:38:37 Listen
والمحصنٰت :5
Lesson 57: Al-Nisa':26-35 النسآء
Tafsir 26-3300:22:42 Listen
Tafsir 34-3500:42:27 Listen
Lesson 58: Al-Nisa':36-50 النسآء
Tafsir 3600:35:13 Listen
Tafsir 37-4200:28:14 Listen
Tafsir 4300:20:52 Listen
Tafsir 44-4700:32:17 Listen
Tafsir 48-5000:22:12 Listen
Lesson 59: Al-Nisa':51-70 النسآء
Tafsir 51-5700:28:55 Listen
Tafsir 58-5900:34:06 Listen
Tafsir 60-6400:24:33 Listen
Tafsir 65-7000:35:02 Listen
Lesson 60: Al-Nisa':71-85 النسآء
Tafsir 71-7700:25:35 Listen
Tafsir 78-8200:29:55 Listen
Tafsir 83-8500:17:41 Listen
Lesson 61: Al-Nisa':86-93 النسآء
Tafsir 86-9100:29:47 Listen
Tafsir 92-9300:25:12 Listen
Lesson 62: Al-Nisa':94-104 النسآء
Tafsir 94-9600:23:40 Listen
Tafsir 97-10000:19:10 Listen
Tafsir 101-10400:28:10 Listen
Lesson 63: Al-Nisa':105-122 النسآء
Tafsir 105-10900:26:14 Listen
Tafsir 110-11400:21:16 Listen
Tafsir 115-11800:20:52 Listen
Tafsir 119-12200:30:57 Listen
Lesson 64: Al-Nisa':123-134 النسآء
Tafsir 123-12700:33:52 Listen
Tafsir 128-13400:25:47 Listen
Lesson 65: Al-Nisa':135-147 النسآء
Tafsir 135-14000:16:45 Listen
Tafsir 141-14700:20:07 Listen
لا یحب اللہ :6
Lesson 66: Al-Nisa':148-162 النسآء
Tafsir 148-15100:25:42 Listen
Tafsir 152-15800:28:07 Listen
Tafsir 159-16200:23:24 Listen
Lesson 67: Al-Nisa':163-176 النسآء
Tafsir 163-16600:23:02 Listen
Tafsir 167-17100:24:11 Listen
Tafsir 172-17600:21:48 Listen
Lesson 68: Al-Ma'idah:1-5 المآئدۃ
Tafsir 1-200:25:29 Listen
Tafsir 300:31:39 Listen
Tafsir 4-500:22:56 Listen
Lesson 69: Al-Ma'idah:6-14 المآئدۃ
Tafsir 6 Part 100:28:13 Listen
Tafsir 6-800:27:10 Listen
Tafsir 9-1400:27:21 Listen
Lesson 70: Al-Ma'idah:15-26 المآئدۃ
Tafsir 15-1700:28:09 Listen
Tafsir 18-2600:25:30 Listen
Lesson 71: Al-Ma'idah:27-40 المآئدۃ
Tafsir 27-3500:33:41 Listen
Tafsir 36-4000:34:19 Listen
Lesson 72: Al-Ma'idah:41-50 المآئدۃ
Tafsir 41-4300:18:59 Listen
Tafsir 44-4500:25:33 Listen
Tafsir 46-5000:30:31 Listen
Lesson 73: Al-Ma'idah:51-66 المآئدۃ
Tafsir 51-5900:23:22 Listen
Tafsir 60-6300:24:25 Listen
Tafsir 64-6600:19:14 Listen
Lesson 74: Al-Ma'idah:67-82 المآئدۃ
Tafsir 67-6900:20:25 Listen
Tafsir 70-7700:27:01 Listen
Tafsir 78-8200:17:38 Listen
واذا سمعوا :7
Lesson 75: Al-Ma'idah:83-93 المآئدۃ
Tafsir 83-8600:17:44 Listen
Tafsir 87-8900:28:45 Listen
Tafsir 90-9300:31:29 Listen
Lesson 76: Al-Ma'idah:94-108 المآئدۃ
Tafsir 94-9900:22:08 Listen
Tafsir 100-10200:23:23 Listen
Tafsir 103-10800:23:50 Listen
Lesson 77: Al-Ma'idah:109-120 المآئدۃ
Tafsir 109-11200:19:29 Listen
Tafsir 113-12000:19:02 Listen
Lesson 78: Al-'An'am:1-19 الأنعام
Tafsir 1-800:24:46 Listen
Tafsir 9-1900:24:56 Listen
Lesson 79: Al-'An'am:20-39 الأنعام
Tafsir 20-3300:30:50 Listen
Tafsir 34-3900:32:43 Listen
Lesson 80: Al-'An'am:40-59 الأنعام
Tafsir 40-4900:23:40 Listen
Tafsir 50-5300:27:16 Listen
Tafsir 54-5900:31:56 Listen
Lesson 81: Al-'An'am:60-73 الأنعام
Tafsir 60-6400:22:44 Listen
Tafsir 65-6900:24:24 Listen
Tafsir 70-7300:24:11 Listen
Lesson 82: Al-'An'am:74-92 الأنعام
Tafsir 74-8200:27:41 Listen
Tafsir 83-9000:27:18 Listen
Tafsir 91-9200:30:20 Listen
Lesson 83: Al-'An'am:93-110 الأنعام
Tafsir 93-9400:32:07 Listen
Tafsir 95-9800:26:08 Listen
Tafsir 99-10100:27:49 Listen
Tafsir 102-11000:25:50 Listen
ولو اننا :8
Lesson 84: Al-'An'am:111-127 الأنعام
Tafsir 111-11500:32:55 Listen
Tafsir 116-12100:30:30 Listen
Tafsir 122-12700:30:59 Listen
Lesson 85: Al-'An'am:128-140 الأنعام
Tafsir 128-13400:27:00 Listen
Tafsir 135-13700:29:32 Listen
Tafsir 138-14000:18:34 Listen
Lesson 86: Al-'An'am:141-150 الأنعام
Tafsir 141-14400:22:50 Listen
Tafsir 14500:26:18 Listen
Tafsir 146-15000:22:29 Listen
Lesson 87: Al-'An'am:151-165 الأنعام
Tafsir 151 Part 100:26:25 Listen
Tafsir 151 Part 200:21:49 Listen
Tafsir 152-15700:26:23 Listen
Tafsir 158-15900:24:02 Listen
Tafsir 160-16500:20:13 Listen
Lesson 88: Al-A'raf:1-25 الأعراف
Tafsir 1-1000:26:27 Listen
Tafsir 11-2500:22:17 Listen
Lesson 89: Al-A'raf:26-39 الأعراف
Tafsir 26-2800:28:27 Listen
Tafsir 29-3200:25:29 Listen
Tafsir 33-3900:26:38 Listen
Lesson 90: Al-A'raf:40-53 الأعراف
Tafsir 40-4500:32:33 Listen
Tafsir 46-5300:28:06 Listen
Lesson 91: Al-A'raf:54-72 الأعراف
Tafsir 54-5800:32:38 Listen
Tafsir 59-7200:31:14 Listen
قال الملا :9
Lesson 92: Al-A'raf:73-102 الأعراف
Tafsir 73-8400:25:52 Listen
Tafsir 85-9300:30:33 Listen
Tafsir 94-10200:23:04 Listen
Lesson 93: Al-A'raf:103-137 الأعراف
Tafsir 103-11400:18:34 Listen
Tafsir 115-12600:19:09 Listen
Tafsir 127-13100:25:01 Listen
Tafsir 132-13700:25:44 Listen
Lesson 94: Al-A'raf:138-153 الأعراف
Tafsir 138-14400:30:07 Listen
Tafsir 145-14700:26:39 Listen
Tafsir 148-15300:34:10 Listen
Lesson 95: Al-A'raf:154-168 الأعراف
Tafsir 154-15600:16:30 Listen
Tafsir 157 part 100:24:19 Listen
Tafsir 157 part 200:25:23 Listen
Tafsir 158-16000:28:36 Listen
Tafsir 161-16800:28:18 Listen
Lesson 96: Al-A'raf:169-187 الأعراف
Tafsir 169-17100:26:47 Listen
Tafsir 172-17800:24:31 Listen
Tafsir 179-18000:27:23 Listen
Tafsir 181-18700:24:18 Listen
Lesson 97: Al-A'raf:188-206 الأعراف
Tafsir 188-19800:34:17 Listen
Tafsir 199-20600:33:06 Listen
Lesson 98: Al-Anfal:1-19 الأنفال
Tafsir 1-400:26:00 Listen
Tafsir 5-1100:23:08 Listen
Tafsir 12-1900:20:01 Listen
Lesson 99: Al-Anfal:20-40 الأنفال
Tafsir 20-2700:32:31 Listen
Tafsir 28-3200:29:10 Listen
Tafsir 33-4000:30:38 Listen
وا علموآ :10
Lesson 100: Al-Anfal:41-58 الأنفال
Tafsir 41-4400:28:44 Listen
Tafsir 45-4900:30:26 Listen
Tafsir 50-5800:32:17 Listen
Lesson 101: Al-Anfal:59-75 الأنفال
Tafsir 59-6400:25:14 Listen
Tafsir 65-6900:25:25 Listen
Tafsir 70-7500:19:54 Listen
Lesson 102: Al-Tawbah:1-15 التوبة
Tafsir 1-800:25:27 Listen
Tafsir 9-1500:24:43 Listen
Lesson 103: Al-Tawbah:16-28 التوبة
Tafsir 16-2200:31:51 Listen
Tafsir 23-2400:35:16 Listen
Tafsir 25-2800:22:27 Listen
Lesson 104: Al-Tawbah:29-37 التوبة
Tafsir 29-3100:29:33 Listen
Tafsir 32-3500:28:22 Listen
Tafsir 36-3700:14:42 Listen
Lesson 105: Al-Tawbah:38-52 التوبة
Tafsir 38-4200:33:27 Listen
Tafsir 43-5200:25:58 Listen
Lesson 106: Al-Tawbah:53-63 التوبة
Tafsir 53-5900:20:00 Listen
Tafsir 60-6300:31:23 Listen
Lesson 107: Al-Tawbah:64-74 التوبة
Tafsir 64-7000:22:37 Listen
Tafsir 71-7400:27:05 Listen
Lesson 108: Al-Tawbah:75-93 التوبة
Tafsir 75-8000:24:10 Listen
Tafsir 81-8400:23:02 Listen
Tafsir 85-9300:27:35 Listen
یعتذرون :11
Lesson 109: Al-Tawbah:94-106 التوبة
Tafsir 94-10000:30:40 Listen
Tafsir 101-10600:22:00 Listen
Lesson 110: Al-Tawbah:107-116 التوبة
Tafsir 107-10900:25:34 Listen
Tafsir 110-11200:32:15 Listen
Tafsir 113-11600:27:27 Listen
Lesson 111: Al-Tawbah:117-129 التوبة
Tafsir 117-12100:36:56 Listen
Tafsir 12200:28:49 Listen
Tafsir 123-12900:25:43 Listen
Lesson 112: Yunus:1-20 يونس
Tafsir 1-300:34:33 Listen
Tafsir 4-1000:32:05 Listen
Tafsir 11-1500:29:21 Listen
Tafsir 16-2000:26:56 Listen
Lesson 113: Yunus:21-30 يونس
Tafsir 21-2400:17:31 Listen
Tafsir 25-3000:20:20 Listen
Lesson 114: Yunus:31-52 يونس
Tafsir 31-3600:26:28 Listen
Tafsir 37-4300:24:27 Listen
Tafsir 44-5200:20:31 Listen
Lesson 115: Yunus:53-74 يونس
Tafsir 53-6400:35:29 Listen
Tafsir 65-7400:32:23 Listen
Lesson 116: Yunus:75-109 يونس
Tafsir 75-8700:26:42 Listen
Tafsir 88-9200:29:27 Listen
Tafsir 93-9800:27:44 Listen
Tafsir 99-10900:25:57 Listen
وما من دآبّۃ :12
Lesson 117: Hud:1-24 هود
Tafsir 1-600:27:52 Listen
Tafsir 7-1400:33:34 Listen
Tafsir 15-2400:30:46 Listen
Lesson 118: Hud:25-49 هود
Tafsir 25-3100:27:40 Listen
Tafsir 32-4100:21:38 Listen
Tafsir 42-4900:23:56 Listen
Lesson 119: Hud:50-83 هود
Tafsir 50-5800:29:05 Listen
Tafsir 59-6700:28:07 Listen
Tafsir 68-7600:25:15 Listen
Tafsir 77-8300:28:25 Listen
Lesson 120: Hud:84-101 هود
Tafsir 84-9000:22:47 Listen
Tafsir 91-10100:26:21 Listen
Lesson 121: Hud:102-123 هود
Tafsir 102-11000:31:58 Listen
Tafsir 111-12300:32:35 Listen
Lesson 122: Yusuf:1-18 يوسف
Tafsir 1-400:22:07 Listen
Tafsir 5-600:23:29 Listen
Tafsir 7-1800:25:53 Listen
Lesson 123: Yusuf:19-35 يوسف
Tafsir 19-2200:21:27 Listen
Tafsir 23-2500:24:56 Listen
Tafsir 26-3500:25:28 Listen
Lesson 124: Yusuf:36-57 يوسف
Tafsir 36-4200:32:41 Listen
Tafsir 43-5700:36:07 Listen
ومآابرئ :13
Lesson 125: Yusuf:58-87 يوسف
Tafsir 58-6700:29:34 Listen
Tafsir 68-7700:27:26 Listen
Tafsir 78-8700:26:22 Listen
Lesson 126: Yusuf:88-111 يوسف
Tafsir 88-10100:34:37 Listen
Tafsir 102-11100:31:56 Listen

Click here to Download multiple files!

Want to see Accordion? Please CLICK Here!