alhudalogo

Ta'lim al-Qur'an 2015 by Dr. Idrees Zubair

Al-Huda Podcasts
المٓ :1
Lesson 0: Introduction
Qur'an Ki Fazilat Part 100:29:01 Listen
Qur'an Ki Fazilat Part 200:23:22 Listen
Lesson 1: Al-Fatihah:1-7 الفاتحة
Translation, Tafsir 1-300:25:13 Listen
Tafsir 4-700:25:49 Listen
Lesson 2: Al-Baqarah:1-5 البقرة
Review00:29:10 Listen
Translation and Tafsir 1-200:22:28 Listen
Translation and Tafsir 3-500:30:09 Listen
Lesson 3: Al-Baqarah:6-7 البقرة
Translation and Tafsir 6-700:20:03 Listen
Discussion 6-700:16:16 Listen
Lesson 4: Al-Baqarah:8-16 البقرة
Translation and Word Analysis00:29:02 Listen
Tafsir 8-1000:27:07 Listen
Tafsir 12-1600:24:36 Listen
Lesson 5: Al-Baqarah:17-20 البقرة
Tafsir 17-1800:13:37 Listen
Tafsir 19-2000:25:34 Listen
Lesson 6: Al-Baqarah:21-25 البقرة
Tafsir 21-2200:27:06 Listen
Tafsir 23-2400:16:39 Listen
Tafsir 2500:29:33 Listen
Lesson 7: Al-Baqarah:26-29 البقرة
Tafsir 26-2700:25:28 Listen
Tafsir 28-2900:29:33 Listen
Lesson 8: Al-Baqarah:30-39 البقرة
Tafsir 3000:22:01 Listen
Tafsir 31-3500:26:12 Listen
Tafsir 36-3900:24:55 Listen
Lesson 9: Al-Baqarah:40-48 البقرة
Tafsir 40-4100:30:57 Listen
Tafsir 42-4400:19:48 Listen
Tafsir 45-4800:24:24 Listen
Lesson 10: Al-Baqarah:49-59 البقرة
Tafsir 49-5200:27:06 Listen
Tafsir 53-5900:27:21 Listen
Lesson 11: Al-Baqarah:60-62 البقرة
Tafsir 6000:16:02 Listen
Tafsir 6100:23:40 Listen
Tafsir 6200:17:30 Listen
Lesson 12: Al-Baqarah:63-73 البقرة
Tafsir 63-6600:27:16 Listen
Tafsir 67-6900:21:39 Listen
Tafsir 70-7300:23:37 Listen
Lesson 13: Al-Baqarah:74-82 البقرة
Tafsir 7400:22:31 Listen
Tafsir 75-7800:34:32 Listen
Tafsir 7900:24:09 Listen
Tafsir 80-8200:20:16 Listen
Lesson 14: Al-Baqarah:83-91 البقرة
Tafsir 8300:27:48 Listen
Tafsir 84-8600:23:02 Listen
Tafsir 87-8900:23:59 Listen
Tafsir 90-9100:25:22 Listen
Lesson 15: Al-Baqarah:92-103 البقرة
Tafsir 92-9600:32:22 Listen
Tafsir 97-10100:22:30 Listen
Tafsir 102-10300:29:21 Listen
Lesson 16: Al-Baqarah:104-112 البقرة
Tafsir 104-10500:26:50 Listen
Tafsir 106-10700:19:08 Listen
Tafsir 108-11000:32:15 Listen
Tafsir 111-11200:32:42 Listen
Lesson 17: Al-Baqarah:113-121 البقرة
Tafsir 113-11700:35:03 Listen
Tafsir 118-12100:35:08 Listen
Lesson 18: Al-Baqarah:122-129 البقرة
Tafsir 122-12600:32:49 Listen
Tafsir 127-12900:32:33 Listen
Lesson 19: Al-Baqarah:130-141 البقرة
Tafsir 130-13400:33:49 Listen
Tafsir 135-13700:31:42 Listen
Tafsir 138-14100:30:48 Listen
سیقول :2
Lesson 20: Al-Baqarah:142-152 البقرة
Tafsir 14200:20:19 Listen
Tafsir 14300:19:44 Listen
Tafsir 144-14800:31:06 Listen
Tafsir 149-15200:32:42 Listen
Lesson 21: Al-Baqarah:153-162 البقرة
Tafsir 153-15700:33:24 Listen
Tafsir 158-16200:33:53 Listen
Lesson 22: Al-Baqarah:163-171 البقرة
Tafsir 163-16500:35:46 Listen
Tafsir 166-17100:31:19 Listen
Lesson 23: Al-Baqarah:172-176 البقرة
Tafsir 172-17300:25:39 Listen
Tafsir 173-17600:20:24 Listen
Lesson 24: Al-Baqarah:177-182 البقرة
Tafsir 17700:23:26 Listen
Tafsir 17700:19:39 Listen
Tafsir 178-17900:24:51 Listen
Tafsir 180-18200:18:22 Listen
Lesson 25: Al-Baqarah:183-188 البقرة
Tafsir 183-18400:21:45 Listen
Tafsir 18500:20:19 Listen
Tafsir 18600:18:04 Listen
Tafsir 187-18800:31:28 Listen
Lesson 26: Al-Baqarah:189-196 البقرة
Tafsir 18900:14:01 Listen
Tafsir 19000:26:04 Listen
Tafsir 191-19500:29:07 Listen
Tafsir 19600:23:04 Listen
Tafsir 19600:23:07 Listen
Lesson 27: Al-Baqarah:197-203 البقرة
Tafsir 197-20200:30:09 Listen
Tafsir 20300:21:18 Listen
Lesson 28: Al-Baqarah:204-214 البقرة
Tafsir 204-20700:31:06 Listen
Tafsir 208-21200:25:55 Listen
Tafsir 213-21400:23:16 Listen
Lesson 29: Al-Baqarah:215-221 البقرة
Tafsir 215-21600:21:06 Listen
Tafsir 217-21800:23:29 Listen
Tafsir 219-22000:22:49 Listen
Tafsir 22100:27:50 Listen
Lesson 30: Al-Baqarah:222-228 البقرة
Tafsir 222-22300:23:39 Listen
Tafsir 224-22800:26:52 Listen
Lesson 31: Al-Baqarah:229-233 البقرة
Tafsir 22900:35:22 Listen
Tafsir 230-23100:24:22 Listen
Tafsir 232-23300:25:54 Listen
Tafsir 23300:27:07 Listen
Lesson 32: Al-Baqarah:234-242 البقرة
Tafsir 234-23500:24:40 Listen
Tafsir 236-23900:26:12 Listen
Tafsir 240-24200:26:20 Listen
Lesson 33: Al-Baqarah:243-252 البقرة
Tafsir 243-24500:26:55 Listen
Tafsir 246-24800:22:41 Listen
Tafsir 249-25200:17:54 Listen
تلک الرسل :3
Lesson 34: Al-Baqarah:253-260 البقرة
Tafsir 253-25400:35:56 Listen
Tafsir 255-25700:36:03 Listen
Tafsir 258-26000:33:01 Listen
Lesson 35: Al-Baqarah:261-266 البقرة
Tafsir 261-26400:24:38 Listen
Tafsir 265-26600:20:36 Listen
Lesson 36: Al-Baqarah:267-274 البقرة
Tafsir 267-27100:29:20 Listen
Tafsir 272-27400:22:47 Listen
Lesson 37: Al-Baqarah:275-281 البقرة
Tafsir 27500:32:44 Listen
Tafsir 275-28100:38:12 Listen
Lesson 38: Al-Baqarah:282-283 البقرة
Tafsir 28200:24:32 Listen
Tafsir 282-28300:21:21 Listen
Lesson 39: Al-Baqarah:284-286 البقرة
Tafsir 28400:12:16 Listen
Tafsir 28500:30:43 Listen
Tafsir 28600:21:49 Listen
Lesson 40: Aal-e-'Imran:1-13 آل عمران
Tafsir 1-600:25:18 Listen
Tafsir 700:32:02 Listen
Tafsir 8-1300:30:27 Listen
Lesson 41: Aal-e-'Imran:14-22 آل عمران
Tafsir 1400:20:38 Listen
Tafsir 15-1800:27:52 Listen
Tafsir 19-2200:29:44 Listen
Lesson 42: Aal-e-'Imran:23-32 آل عمران
Tafsir 23-2700:30:13 Listen
Tafsir 28-3200:32:53 Listen
Lesson 43: Aal-e-'Imran:33-44 آل عمران
Tafsir 33-3600:25:50 Listen
Tafsir 37-4400:26:22 Listen
Lesson 44: Aal-e-'Imran:45-63 آل عمران
Tafsir 45-4700:26:35 Listen
Tafsir 48-5400:23:01 Listen
Tafsir 55-5700:28:38 Listen
Tafsir 58-6300:25:47 Listen
Lesson 45: Aal-e-'Imran:64-77 آل عمران
Tafsir 64-6900:28:41 Listen
Tafsir 70-7400:28:11 Listen
Tafsir 75-7700:22:32 Listen
Lesson 46: Aal-e-'Imran:78-91 آل عمران
Tafsir 78-8200:28:46 Listen
Tafsir 83-9100:26:22 Listen
لن تنا لوا :4
Lesson 47: Aal-e-'Imran:92-109 آل عمران
Tafsir 92-9500:26:00 Listen
Tafsir 96-9900:28:07 Listen
Tafsir 100-10400:25:26 Listen
Tafsir 105-10900:19:28 Listen
Lesson 48: Aal-e-'Imran:110-120 آل عمران
Tafsir 110-11500:28:26 Listen
Tafsir 116-12000:24:22 Listen
Lesson 49: Aal-e-'Imran:121-143 آل عمران
Tafsir 121-12900:25:11 Listen
Tafsir 130-13600:28:44 Listen
Tafsir 137-14300:28:58 Listen
Lesson 50: Aal-e-'Imran:144-155 آل عمران
Tafsir 144-14500:25:40 Listen
Tafsir 146-15000:31:28 Listen
Tafsir 151-15200:24:06 Listen
Tafsir 153-15500:30:14 Listen
Lesson 51: Aal-e-'Imran:156-168 آل عمران
Tafsir 156-15800:16:50 Listen
Tafsir 15900:21:11 Listen
Tafsir 160-16100:20:44 Listen
Tafsir 162-16800:23:16 Listen
Lesson 52: Aal-e-'Imran:169-185 آل عمران
Tafsir 169-17100:23:09 Listen
Tafsir 172-17800:27:29 Listen
Tafsir 179-18200:22:22 Listen
Tafsir 183-18300:25:19 Listen
Lesson 53: Aal-e-'Imran:186-200 آل عمران
Tafsir 186-18900:31:35 Listen
Tafsir 190-19400:34:34 Listen
Tafsir 195-20000:31:51 Listen
Lesson 54: Al-Nisa':1-6 النسآء
Tafsir 100:36:00 Listen
Tafsir 2-300:28:04 Listen
Tafsir 4-600:21:21 Listen
Lesson 55: Al-Nisa':7-14 النسآء
Tafsir 7-1100:37:27 Listen
Tafsir 11-1400:29:31 Listen
Lesson 56: Al-Nisa':15-25 النسآء
Tafsir 15-1800:37:19 Listen
Tafsir 19-2100:34:05 Listen
Tafsir 22-2300:18:13 Listen
Tafsir 24-2500:38:37 Listen
والمحصنٰت :5
Lesson 57: Al-Nisa':26-35 النسآء
Tafsir 26-3300:22:42 Listen
Tafsir 34-3500:42:27 Listen
Lesson 58: Al-Nisa':36-50 النسآء
Tafsir 3600:35:13 Listen
Tafsir 37-4200:28:14 Listen
Tafsir 4300:20:52 Listen
Tafsir 44-4700:32:17 Listen
Tafsir 48-5000:22:12 Listen
Lesson 59: Al-Nisa':51-70 النسآء
Tafsir 51-5700:28:55 Listen
Tafsir 58-5900:34:06 Listen
Tafsir 60-6400:24:33 Listen
Tafsir 65-7000:35:02 Listen
Lesson 60: Al-Nisa':71-85 النسآء
Tafsir 71-7700:25:35 Listen
Tafsir 78-8200:29:55 Listen
Tafsir 83-8500:17:41 Listen
Lesson 61: Al-Nisa':86-93 النسآء
Tafsir 86-9100:29:47 Listen
Tafsir 92-9300:25:12 Listen
Lesson 62: Al-Nisa':94-104 النسآء
Tafsir 94-9600:23:40 Listen
Tafsir 97-10000:19:10 Listen
Tafsir 101-10400:28:10 Listen
Lesson 63: Al-Nisa':105-122 النسآء
Tafsir 105-10900:26:14 Listen
Tafsir 110-11400:21:16 Listen
Tafsir 115-11800:20:52 Listen
Tafsir 119-12200:30:57 Listen
Lesson 64: Al-Nisa':123-134 النسآء
Tafsir 123-12700:33:52 Listen
Tafsir 128-13400:25:47 Listen
Lesson 65: Al-Nisa':135-147 النسآء
Tafsir 135-14000:16:45 Listen
Tafsir 141-14700:20:07 Listen
لا یحب اللہ :6
Lesson 66: Al-Nisa':148-162 النسآء
Tafsir 148-15100:25:42 Listen
Tafsir 152-15800:28:07 Listen
Tafsir 159-16200:23:24 Listen
Lesson 67: Al-Nisa':163-176 النسآء
Tafsir 163-16600:23:02 Listen
Tafsir 167-17100:24:11 Listen
Tafsir 172-17600:21:48 Listen
Lesson 68: Al-Ma'idah:1-5 المآئدۃ
Tafsir 1-200:25:29 Listen
Tafsir 300:31:39 Listen
Tafsir 4-500:22:56 Listen
Lesson 69: Al-Ma'idah:6-14 المآئدۃ
Tafsir 6 Part 100:28:13 Listen
Tafsir 6-800:27:10 Listen
Tafsir 9-1400:27:21 Listen
Lesson 70: Al-Ma'idah:15-26 المآئدۃ
Tafsir 15-1700:28:09 Listen
Tafsir 18-2600:25:30 Listen
Lesson 71: Al-Ma'idah:27-40 المآئدۃ
Tafsir 27-3500:33:41 Listen
Tafsir 36-4000:34:19 Listen
Lesson 72: Al-Ma'idah:41-50 المآئدۃ
Tafsir 41-4300:18:59 Listen
Tafsir 44-4500:25:33 Listen
Tafsir 46-5000:30:31 Listen
Lesson 73: Al-Ma'idah:51-66 المآئدۃ
Tafsir 51-5900:23:22 Listen
Tafsir 60-6300:24:25 Listen
Tafsir 64-6600:19:14 Listen
Lesson 74: Al-Ma'idah:67-82 المآئدۃ
Tafsir 67-6900:20:25 Listen
Tafsir 70-7700:27:01 Listen
Tafsir 78-8200:17:38 Listen
واذا سمعوا :7
Lesson 75: Al-Ma'idah:83-93 المآئدۃ
Tafsir 83-8600:17:44 Listen
Tafsir 87-8900:28:45 Listen
Tafsir 90-9300:31:29 Listen
Lesson 76: Al-Ma'idah:94-108 المآئدۃ
Tafsir 94-9900:22:08 Listen
Tafsir 100-10200:23:23 Listen
Tafsir 103-10800:23:50 Listen
Lesson 77: Al-Ma'idah:109-120 المآئدۃ
Tafsir 109-11200:19:29 Listen
Tafsir 113-12000:19:02 Listen
Lesson 78: Al-'An'am:1-19 الأنعام
Tafsir 1-800:24:46 Listen
Tafsir 9-1900:24:56 Listen
Lesson 79: Al-'An'am:20-39 الأنعام
Tafsir 20-3300:30:50 Listen
Tafsir 34-3900:32:43 Listen
Lesson 80: Al-'An'am:40-59 الأنعام
Tafsir 40-4900:23:40 Listen
Tafsir 50-5300:27:16 Listen
Tafsir 54-5900:31:56 Listen
Lesson 81: Al-'An'am:60-73 الأنعام
Tafsir 60-6400:22:44 Listen
Tafsir 65-6900:24:24 Listen
Tafsir 70-7300:24:11 Listen
Lesson 82: Al-'An'am:74-92 الأنعام
Tafsir 74-8200:27:41 Listen
Tafsir 83-9000:27:18 Listen
Tafsir 91-9200:30:20 Listen
Lesson 83: Al-'An'am:93-110 الأنعام
Tafsir 93-9400:32:07 Listen
Tafsir 95-9800:26:08 Listen
Tafsir 99-10100:27:49 Listen
Tafsir 102-11000:25:50 Listen
ولو اننا :8
Lesson 84: Al-'An'am:111-127 الأنعام
Tafsir 111-11500:32:55 Listen
Tafsir 116-12100:30:30 Listen
Tafsir 122-12700:30:59 Listen
Lesson 85: Al-'An'am:128-140 الأنعام
Tafsir 128-13400:27:00 Listen
Tafsir 135-13700:29:32 Listen
Tafsir 138-14000:18:34 Listen
Lesson 86: Al-'An'am:141-150 الأنعام
Tafsir 141-14400:22:50 Listen
Tafsir 14500:26:18 Listen
Tafsir 146-15000:22:29 Listen
Lesson 87: Al-'An'am:151-165 الأنعام
Tafsir 151 Part 100:26:25 Listen
Tafsir 151 Part 200:21:49 Listen
Tafsir 152-15700:26:23 Listen
Tafsir 158-15900:24:02 Listen
Tafsir 160-16500:20:13 Listen
Lesson 88: Al-A'raf:1-25 الأعراف
Tafsir 1-1000:26:27 Listen
Tafsir 11-2500:22:17 Listen
Lesson 89: Al-A'raf:26-39 الأعراف
Tafsir 26-2800:28:27 Listen
Tafsir 29-3200:25:29 Listen
Tafsir 33-3900:26:38 Listen
Lesson 90: Al-A'raf:40-53 الأعراف
Tafsir 40-4500:32:33 Listen
Tafsir 46-5300:28:06 Listen
Lesson 91: Al-A'raf:54-72 الأعراف
Tafsir 54-5800:32:38 Listen
Tafsir 59-7200:31:14 Listen
قال الملا :9
Lesson 92: Al-A'raf:73-102 الأعراف
Tafsir 73-8400:25:52 Listen
Tafsir 85-9300:30:33 Listen
Tafsir 94-10200:23:04 Listen
Lesson 93: Al-A'raf:103-137 الأعراف
Tafsir 103-11400:18:34 Listen
Tafsir 115-12600:19:09 Listen
Tafsir 127-13100:25:01 Listen
Tafsir 132-13700:25:44 Listen
Lesson 94: Al-A'raf:138-153 الأعراف
Tafsir 138-14400:30:07 Listen
Tafsir 145-14700:26:39 Listen
Tafsir 148-15300:34:10 Listen
Lesson 95: Al-A'raf:154-168 الأعراف
Tafsir 154-15600:16:30 Listen
Tafsir 157 part 100:24:19 Listen
Tafsir 157 part 200:25:23 Listen
Tafsir 158-16000:28:36 Listen
Tafsir 161-16800:28:18 Listen
Lesson 96: Al-A'raf:169-187 الأعراف
Tafsir 169-17100:26:47 Listen
Tafsir 172-17800:24:31 Listen
Tafsir 179-18000:27:23 Listen
Tafsir 181-18700:24:18 Listen
Lesson 97: Al-A'raf:188-206 الأعراف
Tafsir 188-19800:34:17 Listen
Tafsir 199-20600:33:06 Listen
Lesson 98: Al-Anfal:1-19 الأنفال
Tafsir 1-400:26:00 Listen
Tafsir 5-1100:23:08 Listen
Tafsir 12-1900:20:01 Listen
Lesson 99: Al-Anfal:20-40 الأنفال
Tafsir 20-2700:32:31 Listen
Tafsir 28-3200:29:10 Listen
Tafsir 33-4000:30:38 Listen
وا علموآ :10
Lesson 100: Al-Anfal:41-58 الأنفال
Tafsir 41-4400:28:44 Listen
Tafsir 45-4900:30:26 Listen
Tafsir 50-5800:32:17 Listen
Lesson 101: Al-Anfal:59-75 الأنفال
Tafsir 59-6400:25:14 Listen
Tafsir 65-6900:25:25 Listen
Tafsir 70-7500:19:54 Listen
Lesson 102: Al-Tawbah:1-15 التوبة
Tafsir 1-800:24:31 Listen
Tafsir 9-1500:24:36 Listen
Lesson 103: Al-Tawbah:16-28 التوبة
Tafsir 16-2200:31:51 Listen
Tafsir 23-2400:35:16 Listen
Tafsir 25-2800:22:24 Listen
Lesson 104: Al-Tawbah:29-37 التوبة
Tafsir 29-3100:29:31 Listen
Tafsir 32-3500:28:18 Listen
Tafsir 36-3700:14:34 Listen
Lesson 105: Al-Tawbah:38-52 التوبة
Tafsir 38-4200:33:20 Listen
Tafsir 43-5200:25:54 Listen
Lesson 106: Al-Tawbah:53-63 التوبة
Tafsir 53-5900:20:02 Listen
Tafsir 60-6300:31:18 Listen
Lesson 107: Al-Tawbah:64-74 التوبة
Tafsir 64-7000:22:37 Listen
Tafsir 71-7400:26:51 Listen
Lesson 108: Al-Tawbah:75-93 التوبة
Tafsir 75-8000:23:43 Listen
Tafsir 81-8400:23:01 Listen
Tafsir 85-9300:27:50 Listen
یعتذرون :11
Lesson 109: Al-Tawbah:94-106 التوبة
Tafsir 94-10000:30:36 Listen
Tafsir 101-10600:21:38 Listen
Lesson 110: Al-Tawbah:107-116 التوبة
Tafsir 107-10900:25:00 Listen
Tafsir 110-11200:32:11 Listen
Tafsir 113-11600:27:22 Listen
Lesson 111: Al-Tawbah:117-129 التوبة
Tafsir 117-12100:36:45 Listen
Tafsir 12200:28:29 Listen
Tafsir 123-12900:25:21 Listen
Lesson 112: Yunus:1-20 يونس
Tafsir 1-300:34:03 Listen
Tafsir 4-1000:31:36 Listen
Tafsir 11-1500:29:10 Listen
Tafsir 16-2000:26:40 Listen
Lesson 113: Yunus:21-30 يونس
Tafsir 21-2400:17:26 Listen
Tafsir 25-3000:20:17 Listen
Lesson 114: Yunus:31-52 يونس
Tafsir 31-3600:26:09 Listen
Tafsir 37-4300:24:14 Listen
Tafsir 44-5200:20:20 Listen
Lesson 115: Yunus:53-74 يونس
Tafsir 53-6400:35:30 Listen
Tafsir 65-7400:32:24 Listen
Lesson 116: Yunus:75-109 يونس
Tafsir 75-8700:26:21 Listen
Tafsir 88-9200:29:16 Listen
Tafsir 93-9800:27:30 Listen
Tafsir 99-10900:25:57 Listen
وما من دآبّۃ :12
Lesson 117: Hud:1-24 هود
Tafsir 1-600:27:21 Listen
Tafsir 7-1400:33:34 Listen
Tafsir 15-2400:30:42 Listen
Lesson 118: Hud:25-49 هود
Tafsir 25-3100:26:53 Listen
Tafsir 32-4100:20:49 Listen
Tafsir 42-4900:23:12 Listen
Lesson 119: Hud:50-83 هود
Tafsir 50-5800:29:05 Listen
Tafsir 59-6700:27:59 Listen
Tafsir 68-7600:25:13 Listen
Tafsir 77-8300:28:13 Listen
Lesson 120: Hud:84-101 هود
Tafsir 84-9000:22:47 Listen
Tafsir 91-10100:26:18 Listen
Lesson 121: Hud:102-123 هود
Tafsir 102-11000:31:57 Listen
Tafsir 111-12300:32:28 Listen
Lesson 122: Yusuf:1-18 يوسف
Tafsir 1-400:21:58 Listen
Tafsir 5-600:22:32 Listen
Tafsir 7-1800:25:42 Listen
Lesson 123: Yusuf:19-35 يوسف
Tafsir 19-2200:21:21 Listen
Tafsir 23-2500:24:56 Listen
Tafsir 26-3500:25:01 Listen
Lesson 124: Yusuf:36-57 يوسف
Tafsir 36-4200:32:21 Listen
Tafsir 43-5700:36:05 Listen
ومآابرئ :13
Lesson 125: Yusuf:58-87 يوسف
Tafsir 58-6700:29:28 Listen
Tafsir 68-7700:27:08 Listen
Tafsir 78-8700:26:18 Listen
Lesson 126: Yusuf:88-111 يوسف
Tafsir 88-10100:34:16 Listen
Tafsir 102-11100:36:17 Listen
Lesson 127: Al-Ra'd:1-17 الرعد
Tafsir 1-300:30:35 Listen
Tafsir 4-1000:35:28 Listen
Tafsir 11-1500:34:50 Listen
Tafsir 16-1800:31:03 Listen
Lesson 128: Al-Ra'd:18-43 الرعد
Tafsir 19-2100:21:27 Listen
Tafsir 22-2700:27:46 Listen
Tafsir 28-3200:31:16 Listen
Tafsir 33-3700:27:59 Listen
Tafsir 38-4300:28:07 Listen
Lesson 129: Ibrahim:1-17 إبراهيم
Tafsir 1-800:28:17 Listen
Tafsir 9-1700:30:53 Listen
Lesson 130: Ibrahim:18-34 إبراهيم
Tafsir 18-2500:27:55 Listen
Tafsir 26-3400:25:51 Listen
Lesson 131: Ibrahim:35-52 إبراهيم
Tafsir 35-4100:30:26 Listen
Tafsir 42-5200:18:50 Listen
Review 42-5200:40:01 Listen
ربما :14
Lesson 132: Al-Hijr:1-50 الحجر
Tafsir 1-900:29:56 Listen
Tafsir 10-2500:31:31 Listen
Tafsir 26-5000:34:41 Listen
Lesson 133: Al-Hijr:51-99 الحجر
Tafsir 51-8600:31:51 Listen
Tafsir 87-9900:35:13 Listen
Lesson 134: Al-Nahl:1-21 النحل
Tafsir 1-1100:27:06 Listen
Tafsir 12-2100:24:05 Listen
Lesson 135: Al-Nahl:22-40 النحل
Tafsir 22-3200:31:27 Listen
Tafsir 33-4000:19:35 Listen
Lesson 136: Al-Nahl:41-64 النحل
Tafsir 41-4400:42:30 Listen
Tafsir 45-5600:20:40 Listen
Tafsir 57-6400:27:09 Listen
Lesson 137: Al-Nahl:65-79 النحل
Tafsir 65-7200:35:14 Listen
Tafsir 73-7900:27:10 Listen
Lesson 138: Al-Nahl:80-95 النحل
Tafsir 80-8800:25:57 Listen
Tafsir 89-9000:27:28 Listen
Tafsir 91-9500:24:30 Listen
Lesson 139: Al-Nahl:96-113 النحل
Tafsir 96-10500:28:16 Listen
Tafsir 106-11300:29:59 Listen
Lesson 140: Al-Nahl:114-128 النحل
Tafsir 114-12400:24:27 Listen
Tafsir 125-12800:32:46 Listen
سبحٰن الذیٓ :15
Lesson 141: Bani Isra'il:1-10 بنی اسرائیل
Tafsir 100:39:02 Listen
Tafsir 2-1000:21:48 Listen
Lesson 142: Bani Isra'il:11-22 بنی اسرائیل
Tafsir 11-1400:23:33 Listen
Tafsir 15-2200:33:51 Listen
Lesson 143: Bani Isra'il:23-30 بنی اسرائیل
Tafsir 23-2400:20:41 Listen
Tafsir 25-2600:27:17 Listen
Tafsir 27-3000:23:11 Listen
Lesson 144: Bani Isra'il:31-39 بنی اسرائیل
Tafsir 3100:22:27 Listen
Tafsir 32-3400:32:30 Listen
Tafsir 35-3900:31:35 Listen
Lesson 145: Bani Isra'il:40-60 بنی اسرائیل
Tafsir 40-5200:28:39 Listen
Tafsir 53-5700:28:53 Listen
Tafsir 58-6000:18:43 Listen
Lesson 146: Bani Isra'il:61-65 بنی اسرائیل
Tafsir 61-6500:28:57 Listen
Lesson 147: Bani Isra'il:66-77 بنی اسرائیل
Tafsir 66-7100:19:08 Listen
Tafsir 72-7700:21:50 Listen
Lesson 148: Bani Isra'il:78-93 بنی اسرائیل
Tafsir 78-7900:27:38 Listen
Tafsir 80-8400:20:32 Listen
Tafsir 85-9300:29:59 Listen
Lesson 149: Bani Isra'il:94-111 بنی اسرائیل
Tafsir 94-10000:21:50 Listen
Tafsir 101-11100:28:35 Listen
Lesson 150: Al-Kahf:1-8 الكهف
Tafsir 1-800:39:19 Listen
Lesson 151: Al-Kahf:9-26 الكهف
Tafsir 9-1500:31:31 Listen
Tafsir 16-1800:30:55 Listen
Tafsir 19-2100:33:42 Listen
Tafsir 22-2600:19:59 Listen
Lesson 152: Al-Kahf:27-44 الكهف
Tafsir 27-2900:26:26 Listen
Tafsir 30-3600:21:44 Listen
Tafsir 37-4400:25:24 Listen
Lesson 153: Al-Kahf:45-59 الكهف
Tafsir 45-4600:23:01 Listen
Tafsir 47-5300:28:30 Listen
Tafsir 54-5900:20:13 Listen
Lesson 154: Al-Kahf:60-82 الكهف
Tafsir 60-6600:26:19 Listen
Tafsir 67-7000:43:47 Listen
Tafsir 71-8200:30:36 Listen
قال الم :16
Lesson 155: Al-Kahf:83-99 الكهف
Tafsir 83-9900:43:05 Listen
Lesson 156: Al-Kahf:100-110 الكهف
Tafsir 100-11000:22:54 Listen
Lesson 157: Maryam:1-40 مريم
Tafsir 1-1000:23:01 Listen
Tafsir 11-2600:26:52 Listen
Tafsir 27-4000:29:56 Listen
Lesson 158: Maryam:41-65 مريم
Tafsir 41-5300:29:05 Listen
Tafsir 54-6500:25:50 Listen
Lesson 159: Maryam:66-98 مريم
Tafsir 66-8000:32:29 Listen
Tafsir 81-9800:29:17 Listen
Lesson 160: Ta-Ha:1-40 طہٰ
Tafsir 1-1400:30:25 Listen
Tafsir 15-4000:43:25 Listen
Lesson 161: Ta-Ha:41-76 طہٰ
Tafsir 41-5500:25:34 Listen
Tafsir 56-6800:20:02 Listen
Tafsir 69-7600:33:32 Listen
Lesson 162: Ta-Ha:77-104 طہٰ
Tafsir 77-8900:31:49 Listen
Tafsir 90-10400:30:50 Listen
Lesson 163: Ta-Ha:105-135 طہٰ
Tafsir 105-11300:26:41 Listen
Tafsir 114-12300:26:04 Listen
Tafsir 124-13500:29:04 Listen
اقترب للناس :17
Lesson 164: Al-Anbiya':1-29 الأنبياء
Tafsir 1-600:28:20 Listen
Tafsir 7-1800:33:37 Listen
Tafsir 19-2900:28:13 Listen
Lesson 165: Al-Anbiya':30-50 الأنبياء
Tafsir 30-3500:24:54 Listen
Tafsir 36-4400:27:11 Listen
Tafsir 45-5000:28:02 Listen
Lesson 166: Al-Anbiya':51-82 الأنبياء
Tafsir 51-6300:31:16 Listen
Tafsir 64-7700:32:39 Listen
Tafsir 78-8200:19:12 Listen
Lesson 167: Al-Anbiya':83-112 الأنبياء
Tafsir 83-8800:33:50 Listen
Tafsir 89-9300:29:34 Listen
Tafsir 94-10300:32:02 Listen
Tafsir 104-11200:35:25 Listen
Lesson 168: Al-Hajj:1-24 الحج
Tafsir 1-400:19:30 Listen
Tafsir 5-700:27:43 Listen
Tafsir 8-1700:22:41 Listen
Tafsir 18-2400:26:35 Listen
Lesson 169: Al-Hajj:25-37 الحج
Tafsir 25-2600:17:25 Listen
Tafsir 27-3000:36:05 Listen
Tafsir 31-3700:28:00 Listen
Lesson 170: Al-Hajj:38-64 الحج
Tafsir 38-4600:31:43 Listen
Tafsir 47-5400:33:59 Listen
Tafsir 55-6400:35:28 Listen
Lesson 171: Al-Hajj:65-78 الحج
Tafsir 65-7100:27:06 Listen
Tafsir 72-7700:28:54 Listen
Tafsir 7800:46:47 Listen
قد افلح :18
Lesson 172: Al-Mu'minun:1-22 المؤمنون
Tafsir 1-600:24:52 Listen
Tafsir 7-1100:29:16 Listen
Tafsir 12-2200:27:40 Listen
Lesson 173: Al-Mu'minun:23-50 المؤمنون
Tafsir 23-5000:40:30 Listen
Lesson 174: Al-Mu'minun:51-90 المؤمنون
Tafsir 51-6200:26:14 Listen
Tafsir 63-7500:27:06 Listen
Tafsir 76-9000:21:41 Listen
Lesson 175: Al-Mu'minun:91-118 المؤمنون
Tafsir 91-9800:23:24 Listen
Tafsir 99-10400:27:58 Listen
Tafsir 105-11800:25:59 Listen
Lesson 176: Al-Nur:1-10 النور
Tafsir 1-200:39:24 Listen
Tafsir 3-1000:36:48 Listen
Lesson 177: Al-Nur:11-26 النور
Tafsir 1100:30:58 Listen
Tafsir 12-2100:34:47 Listen
Tafsir 22-2600:24:51 Listen
Lesson 178: Al-Nur:11-26 Discussion النور
Discussion 11-2600:17:26 Listen
Lesson 179: Al-Nur:27-29 النور
Tafsir 27-2900:15:55 Listen
Lesson 180: Al-Nur:30-31 النور
Tafsir 30-3100:32:33 Listen
Tafsir 3100:23:41 Listen
Lesson 181: Al-Nur:32-34 النور
Tafsir 32-3400:28:10 Listen
Lesson 182: Al-Nur:35-40 النور
Tafsir 3500:31:50 Listen
Tafsir 36-4000:33:43 Listen
Lesson 183: Al-Nur:41-46 النور
Tafsir 41-4600:20:46 Listen
Lesson 184: Al-Nur:47-57 النور
Tafsir 47-5700:33:55 Listen
Lesson 185: Al-Nur:58-61 النور
Tafsir 58-6100:42:05 Listen
Lesson 186: Al-Nur:62-64 النور
Tafsir 62-6400:20:04 Listen
Lesson 187: Al-Furqan:1-20 الفرقان
Tafsir 1-300:25:51 Listen
Tafsir 4-900:25:27 Listen
Tafsir 10-2000:21:46 Listen
وقال الذین :19
Lesson 188: Al-Furqan:21-34 الفرقان
Tafsir 21-2400:35:38 Listen
Tafsir 25-3400:23:33 Listen
Lesson 189: Al-Furqan:35-50 الفرقان
Tafsir 35-5000:41:20 Listen
Lesson 190: Al-Furqan:51-62 الفرقان
Tafsir 51-6000:25:02 Listen
Lesson 191: Al-Furqan:63-77 الفرقان
Tafsir 61-6700:30:38 Listen
Tafsir 68-7100:25:21 Listen
Tafsir 72-7700:35:30 Listen
Lesson 192: Al-Shu'ara':1-68 الشعراء
Tafsir 1-2400:25:11 Listen
Tafsir 25-4800:24:04 Listen
Tafsir 49-6800:26:54 Listen
Lesson 193: Al-Shu'ara':69-104 الشعراء
Tafsir 69-10400:35:37 Listen
Lesson 194: Al-Shu'ara':105-140 الشعراء
Tafsir 105-14000:35:24 Listen
Lesson 195: Al-Shu'ara':141-191 الشعراء
Tafsir 141-17500:37:11 Listen
Tafsir 176-19100:21:54 Listen
Lesson 196: Al-Shu'ara':192-227 الشعراء
Tafsir 192-21300:25:45 Listen
Tafsir 214-22700:30:37 Listen
Lesson 197: Al-Naml:1-26 النمل
Tafsir 1-1400:41:11 Listen
Tafsir 15-2600:30:10 Listen
Lesson 198: Al-Naml:27-44 النمل
Tafsir 27-4400:38:50 Listen
Lesson 199: Al-Naml:45-59 النمل
Tafsir 45-4800:24:39 Listen
Tafsir 49-5900:22:29 Listen
امن خلق :20
Lesson 200: Al-Naml:60-93 النمل
Tafsir 60-6500:30:30 Listen
Tafsir 66-8200:27:39 Listen
Tafsir 83-89300:29:36 Listen
Lesson 201: Al-Qasas:1-28 القصص
Tafsir 1-1000:31:04 Listen
Tafsir 11-1900:36:14 Listen
Tafsir 20-2800:30:58 Listen
Lesson 202: Al-Qasas:29-46 القصص
Tafsir 29-4000:32:02 Listen
Tafsir 41-4600:19:41 Listen
Lesson 203: Al-Qasas:44-67 القصص
Tafsir 47-5500:26:48 Listen
Tafsir 56-6000:22:31 Listen
Lesson 204: Al-Qasas:66-88 القصص
Tafsir 61-7200:33:34 Listen
Tafsir 73-8000:29:05 Listen
Tafsir 81-8800:40:49 Listen
Lesson 205: Al-'Ankabut:1-15 العنكبوت
Tafsir 1-1500:42:13 Listen
Lesson 206: Al-'Ankabut:16-27 العنكبوت
Tafsir 16-2700:41:28 Listen
Lesson 207: Al-'Ankabut:28-44 العنكبوت
Tafsir 28-3800:35:03 Listen
Tafsir 39-4400:26:57 Listen
اتل مآاوحی :21
Lesson 208: Al-'Ankabut:45-69 العنكبوت
Tafsir 4500:29:53 Listen
Tafsir 46-4900:31:40 Listen
Tafsir 50-6000:35:06 Listen
Tafsir 61-6900:27:17 Listen
Lesson 209: Al-Rum:1-19 الروم
Tafsir 1-800:24:28 Listen
Tafsir 9-1900:22:31 Listen
Lesson 210: Al-Rum:20-32 الروم
Tafsir 20-2600:27:34 Listen
Tafsir 27-3200:31:26 Listen
Lesson 211: Al-Rum:33-39 الروم
Tafsir 33-3900:29:24 Listen
Lesson 212: Al-Rum:40-60 الروم
Tafsir 40-4300:27:51 Listen
Tafsir 44-5300:25:37 Listen
Tafsir 54-6000:24:30 Listen
Lesson 213: Luqman:1-11 لقمان
Tafsir 1-600:22:56 Listen
Tafsir 7-1100:21:26 Listen
Lesson 214: Luqman:12-15 لقمان
Tafsir 12-1500:35:26 Listen
Lesson 215: Luqman:16-19 لقمان
Tafsir 16-1900:39:42 Listen
Lesson 216: Luqman:20-34 لقمان
Tafsir 20-3000:35:22 Listen
Tafsir 31-3400:33:30 Listen
Lesson 217: Al-Sajdah:1-14 السجدة
Tafsir 1-700:32:15 Listen
Tafsir 8-1400:30:29 Listen
Lesson 218: Al-Sajdah:15-30 السجدة
Tafsir 15-3000:33:21 Listen
Lesson 219: Al-Ahzab:1-8 الأحزاب
Tafsir 1-400:28:12 Listen
Tafsir 5-800:37:57 Listen
Lesson 220: Al-Ahzab:9-27 الأحزاب
Tafsir 9-1400:27:34 Listen
Tafsir 15-2100:36:18 Listen
Tafsir 22-2700:24:00 Listen
ومن یقنت :22
Lesson 221: Al-Ahzab:28-35 الأحزاب
Tafsir 28-3200:29:29 Listen
Tafsir 33-3500:35:06 Listen
Lesson 222: Al-Ahzab:36-39 الأحزاب
Tafsir 36-3900:29:39 Listen
Lesson 223: Al-Ahzab:40-48 الأحزاب
Tafsir 40-4800:26:50 Listen
Lesson 224: Al-Ahzab:49-52 الأحزاب
Tafsir 49-5200:46:35 Listen
Lesson 225: Al-Ahzab:53-58 الأحزاب
Tafsir 53-5800:43:52 Listen
Lesson 226: Al-Ahzab:59-73 الأحزاب
Tafsir 59-6800:32:10 Listen
Tafsir 69-7300:28:21 Listen
Lesson 227: Saba':1-14 سبأ
Tafsir 1-400:23:33 Listen
Tafsir 5-900:25:47 Listen
Tafsir 10-1400:29:37 Listen
Lesson 228: Saba':15-30 سبأ
Tafsir 15-2100:30:03 Listen
Tafsir 22-3000:35:25 Listen
Lesson 229: Saba':31-54 سبأ
Tafsir 31-3600:29:28 Listen
Tafsir 37-4300:29:11 Listen
Tafsir 44-5400:28:55 Listen
Lesson 230: Fatir:1-14 فاطر
Tafsir 1-400:24:24 Listen
Tafsir 5-900:23:16 Listen
Tafsir 10-1100:31:17 Listen
Tafsir 12-1400:24:56 Listen
Lesson 231: Fatir:15-28 فاطر
Tafsir 15-1800:32:57 Listen
Tafsir 19-2600:20:11 Listen
Tafsir 27-2800:19:16 Listen
Lesson 232: Fatir:29-45 فاطر
Tafsir 29-3800:33:18 Listen
Tafsir 39-4500:34:58 Listen
Lesson 233: Ya-Sin:1-12 یٰس
Tafsir 1-1200:29:28 Listen
وما لی :23
Lesson 234: Ya-Sin:13-32 یٰس
Tafsir 13-3200:40:35 Listen
Lesson 235: Ya-Sin:33-47 یٰس
Tafsir 33-3600:21:59 Listen
Tafsir 37-4700:27:05 Listen
Lesson 236: Ya-Sin:48-83 یٰس
Tafsir 48-6700:35:04 Listen
Tafsir 68-8300:37:08 Listen
Lesson 237: Al-Saffat:1-74 الصافات
Tafsir 1-1000:33:56 Listen
Tafsir 11-3900:24:32 Listen
Tafsir 40-7400:36:15 Listen
Lesson 238: Al-Saffat:75-122 الصافات
Tafsir 75-9800:31:37 Listen
Tafsir 99-12200:44:21 Listen
Lesson 239: Al-Saffat:123-182 الصافات
Tafsir 123-14700:33:59 Listen
Tafsir 148-18200:24:24 Listen
Lesson 240: Saad:1-26 ص
Tafsir 1-1100:33:43 Listen
Tafsir 12-2000:31:04 Listen
Tafsir 21-2500:33:53 Listen
Tafsir 2600:23:21 Listen
Lesson 241: Saad:27-29 ص
Tafsir 27-2900:16:22 Listen
Lesson 242: Saad:30-40 ص
Tafsir 30-4000:24:30 Listen
Lesson 243: Saad:41-88 ص
Tafsir 41-4800:40:09 Listen
Tafsir 49-6400:33:02 Listen
Tafsir 65-8800:32:35 Listen
Lesson 244: Al-Zumar:1-31 الزمر
Tafsir 1-200:28:38 Listen
Tafsir 3-500:28:43 Listen
Tafsir 6-800:30:01 Listen
Tafsir 9-1700:32:23 Listen
Tafsir 18-2200:23:01 Listen
Tafsir 23-3100:31:57 Listen
فمن اظلم :24
Lesson 245: Al-Zumar:32-52 الزمر
Tafsir 32-4100:23:02 Listen
Tafsir 42-4400:34:41 Listen
Tafsir 45-4800:23:26 Listen
Tafsir 49-5200:19:33 Listen
Lesson 246: Al-Zumar:53-75 الزمر
Tafsir 53-6300:29:20 Listen
Tafsir 64-7000:34:00 Listen
Tafsir 71-7500:28:00 Listen
Lesson 247: Al-Mu'min:1-22 المؤمن
Tafsir 1-900:36:29 Listen
Tafsir 10-2200:34:45 Listen
Lesson 248: Al-Mu'min:23-55 المؤمن
Tafsir 23-2900:29:37 Listen
Tafsir 30-4300:36:25 Listen
Tafsir 44-5500:32:37 Listen
Lesson 249: Al-Mu'min:56-85 المؤمن
Tafsir 56-6800:33:20 Listen
Tafsir 69-8500:41:09 Listen
Lesson 250: Ha-Mim Al-Sajdah:1-24 حم السجدۃ
Tafsir 1-900:27:05 Listen
Tafsir 10-2400:32:42 Listen
Lesson 251: Ha-Mim Al-Sajdah:25-36 حم السجدۃ
Tafsir 25-3600:29:08 Listen
Lesson 252: Ha-Mim Al-Sajdah:37-54 حم السجدۃ
Tafsir 37-4400:20:38 Listen
Tafsir 45-5400:27:54 Listen
الیہ یرد :25
Lesson 253: Al-Shura:1-19 الشورٰی
Tafsir 1-800:27:12 Listen
Tafsir 9-1300:27:20 Listen
Tafsir 14-1900:29:18 Listen
Lesson 254: Al-Shura:20-35 الشورٰی
Tafsir 20-3500:43:45 Listen
Lesson 255: Al-Shura:36-53 الشورٰی
Tafsir 36-4700:37:27 Listen
Tafsir 48-5300:35:17 Listen
Lesson 256: Al-Zukhruf:1-25 الزخرف
Tafsir 1-2500:43:06 Listen
Lesson 257: Al-Zukhruf:26-56 الزخرف
Tafsir 26-4200:32:58 Listen
Tafsir 43-5600:22:20 Listen
Lesson 258: Al-Zukhruf:57-89 الزخرف
Tafsir 57-6700:34:36 Listen
Tafsir 68-8900:34:05 Listen
Lesson 259: Al-Dukhan: الدخان
Tafsir 1-2400:35:57 Listen
Tafsir 25-5900:35:30 Listen
Lesson 260: Al-Jathiah: الجاثية
Tafsir 1-2000:34:18 Listen
Tafsir 21-3700:29:59 Listen
حٰم :26
Lesson 261: Al-Ahqaf:1-20 الأحقاف
Tafsir 1-800:27:25 Listen
Tafsir 9-1400:23:25 Listen
Tafsir 15-2000:30:49 Listen
Lesson 262: Al-Ahqaf:21-35 الأحقاف
Tafsir 21-3500:30:54 Listen
Lesson 263: Muhammad:1-19 محمد
Tafsir 1-600:34:17 Listen
Tafsir 7-1400:17:02 Listen
Tafsir 15-1900:28:00 Listen
Lesson 264: Muhammad:20-38 محمد
Tafsir 20-2800:26:21 Listen
Tafsir 29-3800:24:02 Listen
Lesson 265: Al-Fath:1-17 الفتح
Tafsir 1-700:21:32 Listen
Tafsir 8-1700:27:57 Listen
Lesson 266: Al-Fath:18-29 الفتح
Tafsir 18-2900:44:06 Listen
Lesson 267: Al-Hujuraat:1-10 الحجرات
Tafsir 1-400:26:21 Listen
Tafsir 5-600:27:46 Listen
Tafsir 7-1000:17:58 Listen
Lesson 268: Al-Hujuraat:11-18 الحجرات
Tafsir 11-1200:28:47 Listen
Tafsir 13-1800:20:55 Listen
Lesson 269: Qaaf:1-19 ق
Tafsir 1-1500:31:18 Listen
Tafsir 16-1900:19:01 Listen
Lesson 270: Qaaf:20-45 ق
Tafsir 20-4500:44:43 Listen
Lesson 271: Al-Zariyaat:1-60 الذاريات
Tafsir 1-1900:29:50 Listen
Tafsir 20-3100:26:12 Listen
Tafsir 31-6000:33:47 Listen
قا ل فما خطبکم :27
Lesson 272: Al-Toor: الطور
Tafsir 1-2400:27:59 Listen
Tafsir 25-4900:25:10 Listen
Lesson 273: Al-Najm:1-30 النجم
Tafsir 1-1800:38:21 Listen
Tafsir 19-3000:34:26 Listen
Lesson 274: Al-Najm:31-62 النجم
Tafsir 31-6200:38:21 Listen
Lesson 275: Al-Qamar: القمر
Tafsir 1-1800:34:24 Listen
Tafsir 19-4000:30:27 Listen
Tafsir 41-5500:25:41 Listen
Lesson 276: Al-Rahman: الرحمٰن
Tafsir 1-1300:33:07 Listen
Tafsir 14-3400:28:00 Listen
Tafsir 35-5300:27:21 Listen
Tafsir 54-7800:25:18 Listen
Lesson 277: Al-Waqi'ah:1-40 الواقعة
Tafsir 1-2600:30:18 Listen
Tafsir 27-5600:24:25 Listen
Tafsir 57-7400:23:10 Listen
Lesson 278: Al-Waqi'ah:41-96 الواقعة
Tafsir 75-9600:21:17 Listen
Lesson 279: Al-Hadid:1-15 الحديد
Tafsir 1-800:25:39 Listen
Tafsir 9-1200:29:56 Listen
Tafsir 13-1500:18:41 Listen
Lesson 280: Al-Hadid:16-29 الحديد
Tafsir 16-1900:25:45 Listen
Tafsir 20-2400:26:43 Listen
Tafsir 25-2900:37:01 Listen
قد سمع اللہ :28
Lesson 281: Al-Mujadalah: المجادلة
Tafsir 1-400:30:21 Listen
Tafsir 5-1000:32:26 Listen
Tafsir 11-2200:35:51 Listen
Lesson 282: Al-Hashr:1-17 الحشر
Tafsir 1-400:26:20 Listen
Tafsir 5-900:40:15 Listen
Tafsir 10-1700:23:38 Listen
Lesson 283: Al-Hashr:18-24 الحشر
Tafsir 10-2400:27:40 Listen
Lesson 284: Al-Mumtahinah الممتحنة
Tafsir 1-300:29:04 Listen
Tafsir 4-900:30:03 Listen
Tafsir 10-1300:36:50 Listen
Lesson 285: Al-Saff الصف
Tafsir 1-500:33:02 Listen
Tafsir 6-900:33:56 Listen
Tafsir 10-1400:24:28 Listen
Lesson 286: Al-Jumu'ah الجمعة
Tafsir 1-400:33:19 Listen
Tafsir 5-800:24:22 Listen
Tafsir 9-1100:38:56 Listen
Lesson 287: Al-Munafiqun المنافقون
Tafsir 1-1100:40:35 Listen
Lesson 288: Al-Taghabun التغابن
Tafsir 1-11000:26:49 Listen
Tafsir 11-1800:21:30 Listen
Lesson 289: Al-Talaq الطلاق
Tafsir 1-400:40:06 Listen
Tafsir 5-1200:36:06 Listen
Lesson 290: Al-Tahrim التحريم
Tafsir 1-400:27:35 Listen
Tafsir 5-800:34:23 Listen
Tafsir 9-1200:25:05 Listen
تبٰرک الذی :29
Lesson 291: Al-Mulk الملك
Tafsir 1-500:31:21 Listen
Tafsir 6-1900:28:18 Listen
Tafsir 20-3000:28:26 Listen
Lesson 292: Al-Qalam القلم
Tafsir 1-900:29:19 Listen
Tafsir 10-3400:34:48 Listen
Tafsir 35-5200:38:59 Listen
Lesson 293: Al-Haqqah الحآقة
Tafsir 1-1700:23:43 Listen
Tafsir 18-5200:29:23 Listen
Lesson 294: Al-Ma'arij المعارج
Tafsir 1-1800:27:02 Listen
Tafsir 19-3100:25:49 Listen
Tafsir 34-4400:20:00 Listen
Lesson 295: Nuh نوح
Tafsir 1-2000:29:12 Listen
Tafsir 21-2800:39:47 Listen
Lesson 296: Al-Jinn الجن
Tafsir 1-700:22:03 Listen
Tafsir 8-1700:26:00 Listen
Tafsir 18-2800:27:00 Listen
Lesson 297: Al-Muzzammil المزمل
Tafsir 1-600:33:53 Listen
Tafsir 7-1700:25:09 Listen
Tafsir 18-2000:27:05 Listen
Lesson 298: Al-Muddaththir المدثر
Tafsir 1-2500:38:26 Listen
Tafsir 26-3700:28:40 Listen
Tafsir 38-5600:30:57 Listen
Lesson 299: Al-Qiyamah القيامة
Tafsir 1-4000:42:41 Listen
Lesson 300: Al-Dahr الدھر
Tafsir 1-600:29:35 Listen
Tafsir 7-1900:35:50 Listen
Tafsir 20-3100:36:34 Listen
Lesson 301: Al-Mursalaat المرسلات
Tafsir 1-1500:30:47 Listen
Tafsir 16-3400:27:13 Listen
Tafsir 35-5000:27:38 Listen
عمّ :30
Lesson 302: Al-Naba' النبأ
Tafsir 1-1300:31:15 Listen
Tafsir 14-3000:29:27 Listen
Tafsir 31-4000:25:31 Listen
Lesson 303: Al-Nazi'aat - 'Abasa النازعات - عبس
Tafsir 1-2600:27:34 Listen
Tafsir 27-4600:30:17 Listen
Tafsir 1-1000:24:39 Listen
Tafsir 11-4200:31:08 Listen
Lesson 304: Al-Takwir - Al-Infitar التكوير - الإنفطار
Tafsir 1-1400:27:16 Listen
Tafsir 15-2900:26:45 Listen
Tafsir 1-1900:33:57 Listen
Lesson 305: Al-Mutaffifin المطففين -
Tafsir 1-1300:28:48 Listen
Tafsir 14-3600:36:41 Listen
Lesson 306: Al-Inshiqaq - Al-A'la الإنشقاق - الأعلیٰ
Tafsir 1-2500:26:48 Listen
Tafsir 1-400:16:30 Listen
Tafsir 5-2200:36:43 Listen
Tafsir 1-1700:25:50 Listen
Tafsir 1-800:27:26 Listen
Tafsir 9-1900:22:50 Listen
Lesson 307: Al-Ghashiyah - Al-Shams الغاشية - الشمس
Tafsir 1-2600:38:05 Listen
Tafsir 1-1400:26:18 Listen
Tafsir 15-3000:35:41 Listen
Tafsir 1-2000:37:32 Listen
Tafsir 1-1500:32:12 Listen
Lesson 308: Al-Lail - Al-'Alaq الليل - العلق
Tafsir 1-2100:32:08 Listen
Tafsir 1-1100:30:04 Listen
Tafsir 1-800:34:53 Listen
Tafsir 1-1900:42:07 Listen
Lesson 309: Al-Qadr - Al-Humazah القدر - الهمزة
00:40:46 Listen
00:22:00 Listen
00:31:25 Listen
00:33:27 Listen
00:26:22 Listen
Lesson 310: Al-Fil - Al-Naas الفيل - الناس
00:24:27 Listen
00:25:28 Listen
00:30:29 Listen
00:24:45 Listen
00:37:04 Listen
00:31:31 Listen

Click here to Download multiple files!

Want to see Accordion? Please CLICK Here!