alhudalogo

Al-Qur'an Tadabbur Wa 'Amal

Al-Huda Podcasts

Al-Kahf

01A الكهف 8-1 لفظی ترجمہ 00:06:09 Listen
01B الكهف 1 تفسیر 00:29:20 Listen
01C الكهف 5-2 تفسیر 00:34:05 Listen
01D الكهف 8-6 تفسیر 00:26:45 Listen
02A الكهف 8-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:21:38 Listen
02B الكهف 26-9 لفظی ترجمہ 00:21:24 Listen
02C الكهف 11-9 تفسیر 00:37:14 Listen
02D الكهف 14-12 تفسیر 00:31:13 Listen
03A الكهف 17-15 تفسیر 00:32:59 Listen
03B الكهف 21-18 تفسیر 00:32:49 Listen
03C الكهف 26-22 تفسیر 00:23:26 Listen
04A الكهف 11-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 00:33:26 Listen
04B الكهف الوقفات التدبریۃ 12-19، العمل بالآیات، التوجیھات 00:34:06 Listen
04C الكهف لفظی ترجمہ 00:07:42 Listen
05A الكهف تفسیر 00:27:28 Listen
05B الكهف تفسیر 00:27:58 Listen
05C الكهف تفسیر 00:29:25 Listen
05D الكهف معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:14:12 Listen
06A الكهف 44-32 لفظی ترجمہ 00:11:20 Listen
06B الكهف 38-32 تفسیر 00:28:42 Listen
06C الكهف 44-39 تفسیر 00:33:16 Listen
06D الكهف معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:18:27 Listen
07A الكهف لفظی ترجمہ 00:18:46 Listen
07B الكهف تفسیر 00:23:00 Listen
07C الكهف تفسیر 00:23:54 Listen
07D الكهف تفسیر 00:34:17 Listen
08A الكهف 56-55 تفسیر 00:22:00 Listen
08B الكهف 59-57 تفسیر 00:28:00 Listen
08C الكهف 59-45 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:34:05 Listen
09A الكهف 70-60 لفظی ترجمہ 00:07:39 Listen
09B الكهف 61-60 تفسیر 00:32:05 Listen
09C الكهف 70-62 تفسیر 00:33:00 Listen
10A الكهف 82-71 لفظی ترجمہ 00:12:47 Listen
10B الكهف 77-71 تفسیر 00:30:20 Listen
10C الكهف 81-78 تفسیر 00:25:45 Listen
10D الكهف 82 تفسیر 00:17:14 Listen
11A الكهف 82-60 اہم اسباق نمبر 1-37 00:25:48 Listen
11B الكهف 82-60 اہم اسباق نمبر 38-80 00:25:11 Listen
11C الكهف 82-60 اہم اسباق نمبر 81-166 00:27:20 Listen
12A الكهف 82-60 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-11 00:30:17 Listen
12B الكهف 82-60 الوقفات التدبریۃ 12-15، العمل بالآیات، التوجیھات 00:25:20 Listen
12C الكهف 98-83 لفظی ترجمہ 00:11:22 Listen
13A الكهف 88-83 تفسیر 00:26:25 Listen
13B الكهف 91-83 نظر ثانی 83-88، تفسیر 89-91 00:28:04 Listen
13C الكهف 98-92 تفسیر 00:30:51 Listen
14A الكهف 98-83 اہم اسباق 00:39:19 Listen
14B الكهف 98-83 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:28:43 Listen
15A الكهف 110-99 لفظی ترجمہ 00:08:55 Listen
15B الكهف 102-99 تفسیر 00:30:25 Listen
15C الكهف 106-103 تفسیر 00:24:28 Listen
15D الكهف 110-107 تفسیر 00:29:14 Listen
16A الكهف 110-99 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:30:01 Listen
16B الكهف 110-1 نظر ثانی 00:30:08 Listen
01A Al-Kahf Ayah 1-8 Lafzi Tarjamah00:06:09 Listen
01B Al-Kahf Ayah 1 Tafsir00:29:20 Listen
01C Al-Kahf Ayah 2-5 Tafsir00:34:05 Listen
01D Al-Kahf Ayah 6-8 Tafsir00:26:45 Listen
02A Al-Kahf Ayah 1-8 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:21:38 Listen
02B Al-Kahf Ayah 9-26 Lafzi Tarjamah00:21:24 Listen
02C Al-Kahf Ayah 9-11 Tafsir00:37:14 Listen
02D Al-Kahf Ayah 12-14 Tafsir00:31:13 Listen
03A Al-Kahf Ayah 15-17 Tafsir00:32:59 Listen
03B Al-Kahf Ayah 18-21 Tafsir00:32:49 Listen
03C Al-Kahf Ayah 22-26 Tafsir00:23:26 Listen
04A Al-Kahf Ayah 1-11 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah00:33:26 Listen
04B Al-Kahf Ayah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 12-19, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:34:06 Listen
04C Al-Kahf Ayah 27-31 Lafzi Tarjamah00:07:42 Listen
05A Al-Kahf Ayah 27-28 Tafsir00:27:28 Listen
05B Al-Kahf Ayah 28 Tafsir00:27:58 Listen
05C Al-Kahf Ayah 29-31 Tafsir00:29:25 Listen
05D Al-Kahf Ayah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:14:12 Listen
06A Al-Kahf Ayah 32-44 Lafzi Tarjamah00:11:20 Listen
06B Al-Kahf Ayah 32-38 Tafsir00:28:42 Listen
06C Al-Kahf Ayah 39-44 Tafsir00:33:16 Listen
06D Al-Kahf Ayah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:18:27 Listen
07A Al-Kahf Ayah 45-59 Lafzi Tarjamah00:18:46 Listen
07B Al-Kahf Ayah 45-46 Tafsir00:23:00 Listen
07C Al-Kahf Ayah 47-49 Tafsir00:23:54 Listen
07D Al-Kahf Ayah 50-54 Tafsir00:34:17 Listen
08A Al-Kahf Ayah 55-56 Tafsir00:22:00 Listen
08B Al-Kahf Ayah 57-59 Tafsir00:28:00 Listen
08C Al-Kahf Ayah 45-59 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:34:05 Listen
09A Al-Kahf Ayah 60-70 Lafzi Tarjamah00:07:39 Listen
09B Al-Kahf Ayah 60-61 Tafsir00:32:05 Listen
09C Al-Kahf Ayah 62-70 Tafsir00:33:00 Listen
10A Al-Kahf Ayah 71-82 Lafzi Tarjamah00:12:47 Listen
10B Al-Kahf Ayah 71-77 Tafsir00:30:20 Listen
10C Al-Kahf Ayah 78-81 Tafsir00:25:45 Listen
10D Al-Kahf Ayah 82 Tafsir00:17:14 Listen
11A Al-Kahf Ayah 60-82 Important Lessons 1-3700:25:48 Listen
11B Al-Kahf Ayah 60-82 Important Lessons 38-8000:25:11 Listen
11C Al-Kahf Ayah 60-82 Important Lessons 81-16600:27:20 Listen
12A Al-Kahf Ayah 60-82 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-1100:30:17 Listen
12B Al-Kahf Ayah 60-82 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 12-15, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:25:20 Listen
12C Al-Kahf Ayah 83-98 Lafzi Tarjamah00:11:22 Listen
13A Al-Kahf Ayah 83-88 Tafsir00:26:25 Listen
13B Al-Kahf Ayah 83-91 Review 83-88, Tafsir 89-9100:28:04 Listen
13C Al-Kahf Ayah 92-98 Tafsir00:30:51 Listen
14A Al-Kahf Ayah 83-98 Important Lessons00:39:19 Listen
14B Al-Kahf Ayah 83-98 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:28:43 Listen
15A Al-Kahf Ayah 99-110 Lafzi Tarjamah00:08:55 Listen
15B Al-Kahf Ayah 99-102 Tafsir00:30:25 Listen
15C Al-Kahf Ayah 103-106 Tafsir00:24:28 Listen
15D Al-Kahf Ayah 107-110 Tafsir00:29:14 Listen
16A Al-Kahf Ayah 99-110 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:30:01 Listen
16B Al-Kahf Ayah 1-110 Review00:30:08 Listen

Juzz 25

01A الشورٰی 12-1 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:28:08 Listen
01B الشورٰی 4-1 تفسیر 00:38:54 Listen
01C الشورٰی 6-5 تفسیر 00:29:00 Listen
02A الشورٰی 8-7 تفسیر 00:24:16 Listen
02B الشورٰی 12-9 تفسیر 00:40:27 Listen
02C الشورٰی 12-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:34:47 Listen
03A الشورٰی 19-13 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:20:09 Listen
03B الشورٰی 13 تفسیر 00:37:22 Listen
03C الشورٰی 15-14 تفسیر 00:29:44 Listen
04A الشورٰی 19-16 تفسیر 00:34:25 Listen
04B الشورٰی 19-13 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-9 00:27:19 Listen
04C الشورٰی 19-13 الوقفات التدبریۃ 10-12، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:04 Listen
05A الشورٰی 29-20 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:31:22 Listen
05B الشورٰی 20 تفسیر 00:44:15 Listen
05C الشورٰی 21 تفسیر 00:15:31 Listen
06A الشورٰی 23-22 تفسیر 00:33:55 Listen
06B الشورٰی 29-24 تفسیر 00:32:30 Listen
06C الشورٰی 29-20 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:32:40 Listen
07A الشورٰی 43-30 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:30:43 Listen
07B الشورٰی 30 تفسیر 00:28:25 Listen
07C الشورٰی 35-31 تفسیر 00:26:10 Listen
08A الشورٰی 37-36 تفسیر 00:30:59 Listen
08B الشورٰی 43-38 تفسیر 00:35:45 Listen
08C الشورٰی 43-30 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:30:00 Listen
01A Al-Shura Ayah 1-12 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:28:08 Listen
01B Al-Shura Ayah 1-4 Tafsir00:38:54 Listen
01C Al-Shura Ayah 5-6 Tafsir00:29:00 Listen
02A Al-Shura Ayah 7-8 Tafsir00:24:16 Listen
02B Al-Shura Ayah 9-12 Tafsir00:40:27 Listen
02C Al-Shura Ayah 1-12 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:34:47 Listen
03A Al-Shura Ayah 13-19 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:20:09 Listen
03B Al-Shura Ayah 13 Tafsir00:37:22 Listen
03C Al-Shura Ayah 14-15 Tafsir00:29:44 Listen
04A Al-Shura Ayah 16-19 Tafsir00:34:25 Listen
04B Al-Shura Ayah 13-19 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-900:27:19 Listen
04C Al-Shura Ayah 13-19 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 10-12, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:04 Listen
05A Al-Shura Ayah 20-29 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:31:22 Listen
05B Al-Shura Ayah 20 Tafsir00:44:15 Listen
05C Al-Shura Ayah 21 Tafsir00:15:31 Listen
06A Al-Shura Ayah 22-23 Tafsir00:33:55 Listen
06B Al-Shura Ayah 24-29 Tafsir00:32:30 Listen
06C Al-Shura Ayah 20-29 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:32:40 Listen
07A Al-Shura Ayah 30-43 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:30:43 Listen
07B Al-Shura Ayah 30 Tafsir00:28:25 Listen
07C Al-Shura Ayah 31-35 Tafsir00:26:10 Listen
08A Al-Shura Ayah 36-37 Tafsir00:30:59 Listen
08B Al-Shura Ayah 38-43 Tafsir00:35:45 Listen
08C Al-Shura Ayah 30-43 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:30:00 Listen

Juzz 26

01A الأحقاف 10-1 لفظی ترجمہ 00:22:39 Listen
01B الأحقاف 10-1 مختصر تفسیر 00:20:48 Listen
01C الأحقاف 4-1 تفسیر 00:26:11 Listen
01D الأحقاف 5 تفسیر 00:19:13 Listen
02A الأحقاف 7-6 تفسیر 00:28:05 Listen
02B الأحقاف 10-8 تفسیر 00:27:32 Listen
02C الأحقاف 10-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:18:08 Listen
03A الأحقاف 20-11 لفظی ترجمہ 00:19:50 Listen
03B الأحقاف 20-11 مختصر تفسیر 00:26:04 Listen
03C الأحقاف 14-11 تفسیر 00:25:59 Listen
04A الأحقاف 16-15 تفسیر 00:27:30 Listen
04B الأحقاف 16-15 تفسیر 00:25:35 Listen
04C الأحقاف 20-17 تفسیر 00:33:59 Listen
05A الأحقاف 20-11 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-8 00:38:09 Listen
05B الأحقاف 20-11 الوقفات التدبریۃ 9-11، العمل بالآیات، التوجیھات 00:27:35 Listen
06A الأحقاف 28-21 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:17:10 Listen
06B الأحقاف 23-21 تفسیر 00:21:10 Listen
06C الأحقاف 28-24 تفسیر 00:34:36 Listen
07A الأحقاف 28-21 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:35:27 Listen
07B الأحقاف 35-29 لفظی ترجمہ 00:08:58 Listen
07C الأحقاف 35-29 مختصر تفسیر 00:25:17 Listen
08A الأحقاف 30-29 تفسیر 00:26:09 Listen
08B الأحقاف 32-31 تفسیر 00:22:02 Listen
08C الأحقاف 35-33 تفسیر 00:28:55 Listen
09A الأحقاف 35-29 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-4 00:25:01 Listen
09B الأحقاف 35-29 الوقفات التدبریۃ 5-7، العمل بالآیات، التوجیھات 00:25:31 Listen
09C محمد 11-1 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:26:25 Listen
10A محمد 2-1 تفسیر 00:35:06 Listen
10B محمد 6-3 تفسیر 00:30:06 Listen
10C محمد 11-7 تفسیر 00:17:36 Listen
11A محمد 11-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 00:37:58 Listen
11B محمد 11-1 العمل بالآیات، التوجیھات 00:19:55 Listen
11C محمد 19-12 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:27:45 Listen
12A محمد 13-12 تفسیر 00:23:31 Listen
12B محمد 15-14 تفسیر 00:37:45 Listen
12C محمد 19-16 تفسیر 00:35:42 Listen
13A محمد 19-12 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-2 00:26:12 Listen
13B محمد 19-12 الوقفات التدبریۃ 3-7، العمل بالآیات، التوجیھات 00:21:24 Listen
13C محمد 28-20 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:25:39 Listen
14A محمد 22-20 تفسیر 00:34:33 Listen
14B محمد 24-23 تفسیر 00:30:43 Listen
14C محمد 28-25 تفسیر 00:19:12 Listen
15A محمد 28-20 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-3 00:27:26 Listen
15B محمد 28-20 الوقفات التدبریۃ 4-7، العمل بالآیات، التوجیھات 00:25:01 Listen
15C محمد 38-29 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:28:57 Listen
16A محمد 30-29 تفسیر 00:29:16 Listen
16B محمد 32-31 تفسیر 00:27:57 Listen
16C محمد 38-33 تفسیر 00:32:04 Listen
17A محمد 38-29 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-4 00:22:09 Listen
17B محمد 38-29 الوقفات التدبریۃ 5-7، العمل بالآیات، التوجیھات 00:21:59 Listen
17C الفتح 10-1 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:27:37 Listen
18A الفتح 3-1 تفسیر 00:34:42 Listen
18B الفتح 7-4 تفسیر 00:29:21 Listen
18C الفتح 10-8 تفسیر 00:22:30 Listen
19A الفتح 10-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-4 00:22:02 Listen
19B الفتح 10-1 الوقفات التدبریۃ 5-8، العمل بالآیات، التوجیھات 00:30:23 Listen
19C الفتح 17-11 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:29:25 Listen
20A الفتح 13-11 تفسیر 00:34:24 Listen
20B الفتح 15-14 تفسیر 00:30:11 Listen
20C الفتح 17-16 تفسیر 00:14:22 Listen
21A الفتح 17-11 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-4 00:26:03 Listen
21B الفتح 17-11 الوقفات التدبریۃ 5-8، العمل بالآیات، التوجیھات 00:24:18 Listen
21C الفتح 26-18 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:36:47 Listen
22A الفتح 19-18 تفسیر 00:24:07 Listen
22B الفتح 23-20 تفسیر 00:25:51 Listen
22C الفتح 26-24 تفسیر 00:23:16 Listen
23A الفتح 26-18 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-5 00:32:58 Listen
23B الفتح 26-18 الوقفات التدبریۃ 6-10، العمل بالآیات، التوجیھات 00:24:34 Listen
23C الفتح 29-27 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:22:11 Listen
24A الفتح 28-27 تفسیر 00:41:02 Listen
24B الفتح 29 تفسیر 00:41:05 Listen
25A الفتح 29-27 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:37:55 Listen
25B الحجرات 10-1 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:31:09 Listen
26A الحجرات 1 تفسیر حصہ اول 00:27:02 Listen
26B الحجرات 1 تفسیر حصہ دوم 00:30:24 Listen
26C الحجرات 5-2 تفسیر 00:35:46 Listen
27A الحجرات 6 تفسیر 00:24:12 Listen
27B الحجرات 8-7 تفسیر 00:35:51 Listen
27C الحجرات 10-9 تفسیر 00:20:19 Listen
28A الحجرات 10-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-4 00:32:37 Listen
28B الحجرات 10-1 الوقفات التدبریۃ 5-10، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:54 Listen
28C الحجرات 18-11 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:27:59 Listen
29A الحجرات 11 تفسیر حصہ اول 00:37:38 Listen
29B الحجرات 11 تفسیر حصہ دوم 00:35:20 Listen
30A الحجرات 12 تفسیر حصہ اول 00:29:50 Listen
30B الحجرات 12 تفسیر حصہ دوم 00:29:56 Listen
31A الحجرات 12 تفسیر حصہ سوم 00:31:24 Listen
31B الحجرات 12 تفسیر حصہ چہارم 00:43:51 Listen
32A الحجرات 13 تفسیر 00:35:27 Listen
32B الحجرات 15-13 تفسیر 00:31:17 Listen
33A الحجرات 18-16 تفسیر 00:37:37 Listen
33B الحجرات 18-1 نظر ثانی 00:35:27 Listen
34A الحجرات 18-11 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-4 00:27:43 Listen
34B الحجرات 18-11 الوقفات التدبریۃ 5-9، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:25 Listen
34C ق 15-1 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:19:40 Listen
35A ق 3-1 تفسیر 00:39:32 Listen
35B ق 11-4 تفسیر 00:40:04 Listen
36A ق 15-12 تفسیر 00:24:15 Listen
36B ق 15-1 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:35:17 Listen
36C ق 29-16 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:25:22 Listen
37A ق 16 تفسیر 00:34:01 Listen
37B ق 18-17 تفسیر 00:24:28 Listen
37C ق 20-19 تفسیر 00:20:12 Listen
37D ق 29-21 تفسیر 00:23:42 Listen
38A ق 29-16 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:22:55 Listen
38B ق 29-16 نظر ثانی 00:35:04 Listen
38C ق 45-30 لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 00:31:42 Listen
39A ق 33-30 تفسیر 00:31:56 Listen
39B ق 37-34 تفسیر 00:30:22 Listen
39C ق 40-38 تفسیر 00:28:59 Listen
40A ق 45-41 تفسیر 00:27:17 Listen
40B ق 45-30 معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-6 00:31:26 Listen
40C ق 45-30 الوقفات التدبریۃ 7-10، العمل بالآیات، التوجیھات 00:21:19 Listen
01A Al-Ahqaf Ayah 1-10 Lafzi Tarjamah00:22:39 Listen
01B Al-Ahqaf Ayah 1-10 Mukhtasir Tafsir00:20:48 Listen
01C Al-Ahqaf Ayah 1-4 Tafsir00:26:11 Listen
01D Al-Ahqaf Ayah 5 Tafsir00:19:13 Listen
02A Al-Ahqaf Ayah 6-7 Tafsir00:28:05 Listen
02B Al-Ahqaf Ayah 8-10 Tafsir00:27:32 Listen
02C Al-Ahqaf Ayah 1-10 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:18:08 Listen
03A Al-Ahqaf Ayah 11-20 Lafzi Tarjamah00:19:50 Listen
03B Al-Ahqaf Ayah 11-20 Mukhtasir Tafsir00:26:04 Listen
03C Al-Ahqaf Ayah 11-14 Tafsir00:25:59 Listen
04A Al-Ahqaf Ayah 15-16 Tafsir00:27:30 Listen
04B Al-Ahqaf Ayah 15-16 Tafsir00:25:35 Listen
04C Al-Ahqaf Ayah 17-20 Tafsir00:33:59 Listen
05A Al-Ahqaf Ayah 11-20 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-800:38:09 Listen
05B Al-Ahqaf Ayah 11-20 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 9-11, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:27:35 Listen
06A Al-Ahqaf Ayah 21-28 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:17:10 Listen
06B Al-Ahqaf Ayah 21-23 Tafsir00:21:10 Listen
06C Al-Ahqaf Ayah 24-28 Tafsir00:34:36 Listen
07A Al-Ahqaf Ayah 21-28 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:35:27 Listen
07B Al-Ahqaf Ayah 29-35 Lafzi Tarjamah00:08:58 Listen
07C Al-Ahqaf Ayah 29-35 Mukhtasir Tafsir00:25:17 Listen
08A Al-Ahqaf Ayah 29-30 Tafsir00:26:09 Listen
08B Al-Ahqaf Ayah 31-32 Tafsir00:22:02 Listen
08C Al-Ahqaf Ayah 33-35 Tafsir00:28:55 Listen
09A Al-Ahqaf Ayah 29-35 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:25:01 Listen
09B Al-Ahqaf Ayah 29-35 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-7, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:25:31 Listen
09C Muhammad Ayah 1-11 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:26:25 Listen
10A Muhammad Ayah 1-2 Tafsir00:35:06 Listen
10B Muhammad Ayah 3-6 Tafsir00:30:06 Listen
10C Muhammad Ayah 7-11 Tafsir00:17:36 Listen
11A Muhammad Ayah 1-11 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah00:37:58 Listen
11B Muhammad Ayah 1-11 Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:19:55 Listen
11C Muhammad Ayah 12-19 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:27:45 Listen
12A Muhammad Ayah 12-13 Tafsir00:23:31 Listen
12B Muhammad Ayah 14-15 Tafsir00:37:45 Listen
12C Muhammad Ayah 16-19 Tafsir00:35:42 Listen
13A Muhammad Ayah 12-19 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-200:26:12 Listen
13B Muhammad Ayah 12-19 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 3-7, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:21:24 Listen
13C Muhammad Ayah 20-28 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:25:39 Listen
14A Muhammad Ayah 20-22 Tafsir00:34:33 Listen
14B Muhammad Ayah 23-24 Tafsir00:30:43 Listen
14C Muhammad Ayah 25-28 Tafsir00:19:12 Listen
15A Muhammad Ayah 20-28 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-300:27:26 Listen
15B Muhammad Ayah 20-28 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 4-7, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:25:01 Listen
15C Muhammad Ayah 29-38 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:28:57 Listen
16A Muhammad Ayah 29-30 Tafsir00:29:16 Listen
16B Muhammad Ayah 31-32 Tafsir00:27:57 Listen
16C Muhammad Ayah 33-38 Tafsir00:32:04 Listen
17A Muhammad Ayah 29-38 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:22:09 Listen
17B Muhammad Ayah 29-38 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-7, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:21:59 Listen
17C Al-Fath Ayah 1-10 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:27:37 Listen
18A Al-Fath Ayah 1-3 Tafsir00:34:42 Listen
18B Al-Fath Ayah 4-7 Tafsir00:29:21 Listen
18C Al-Fath Ayah 8-10 Tafsir00:22:30 Listen
19A Al-Fath Ayah 1-10 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:22:02 Listen
19B Al-Fath Ayah 1-10 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-8, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:30:23 Listen
19C Al-Fath Ayah 11-17 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:29:25 Listen
20A Al-Fath Ayah 11-13 Tafsir00:34:24 Listen
20B Al-Fath Ayah 14-15 Tafsir00:30:11 Listen
20C Al-Fath Ayah 16-17 Tafsir00:14:22 Listen
21A Al-Fath Ayah 11-17 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:26:03 Listen
21B Al-Fath Ayah 11-17 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-8, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:24:18 Listen
21C Al-Fath Ayah 18-26 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:36:47 Listen
22A Al-Fath Ayah 18-19 Tafsir00:24:07 Listen
22B Al-Fath Ayah 20-23 Tafsir00:25:51 Listen
22C Al-Fath Ayah 24-26 Tafsir00:23:16 Listen
23A Al-Fath Ayah 18-26 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-500:32:58 Listen
23B Al-Fath Ayah 18-26 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 6-10, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:24:34 Listen
23C Al-Fath Ayah 27-29 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:22:11 Listen
24A Al-Fath Ayah 27-28 Tafsir00:41:02 Listen
24B Al-Fath Ayah 29 Tafsir00:41:05 Listen
25A Al-Fath Ayah 27-29 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:37:55 Listen
25B Al-Hujuraat Ayah 1-10 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:31:09 Listen
26A Al-Hujuraat Ayah 1 Tafsir Part 100:27:02 Listen
26B Al-Hujuraat Ayah 1 Tafsir Part 200:30:24 Listen
26C Al-Hujuraat Ayah 2-5 Tafsir00:35:46 Listen
27A Al-Hujuraat Ayah 6 Tafsir00:24:12 Listen
27B Al-Hujuraat Ayah 7-8 Tafsir00:35:51 Listen
27C Al-Hujuraat Ayah 9-10 Tafsir00:20:19 Listen
28A Al-Hujuraat Ayah 1-10 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:32:37 Listen
28B Al-Hujuraat Ayah 1-10 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-10, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:54 Listen
28C Al-Hujuraat Ayah 11-18 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:27:59 Listen
29A Al-Hujuraat Ayah 11 Tafsir Part 100:37:38 Listen
29B Al-Hujuraat Ayah 11 Tafsir Part 200:35:20 Listen
30A Al-Hujuraat Ayah 12 Tafsir Part 100:29:50 Listen
30B Al-Hujuraat Ayah 12 Tafsir Part 200:29:56 Listen
31A Al-Hujuraat Ayah 12 Tafsir Part 300:31:24 Listen
31B Al-Hujuraat Ayah 12 Tafsir Part 400:43:51 Listen
32A Al-Hujuraat Ayah 13 Tafsir00:35:27 Listen
32B Al-Hujuraat Ayah 13-15 Tafsir00:31:17 Listen
33A Al-Hujuraat Ayah 16-18 Tafsir00:37:37 Listen
33B Al-Hujuraat Ayah 1-18 Review00:35:27 Listen
34A Al-Hujuraat Ayah 11-18 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:27:43 Listen
34B Al-Hujuraat Ayah 11-18 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-9, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:25 Listen
34C Qaaf Ayah 1-15 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:19:40 Listen
35A Qaaf Ayah 1-3 Tafsir00:39:32 Listen
35B Qaaf Ayah 4-11 Tafsir00:40:04 Listen
36A Qaaf Ayah 12-15 Tafsir00:24:15 Listen
36B Qaaf Ayah 1-15 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:35:17 Listen
36C Qaaf Ayah 16-29 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:25:22 Listen
37A Qaaf Ayah 16 Tafsir00:34:01 Listen
37B Qaaf Ayah 17-18 Tafsir00:24:28 Listen
37C Qaaf Ayah 19-20 Tafsir00:20:12 Listen
37D Qaaf Ayah 21-29 Tafsir00:23:42 Listen
38A Qaaf Ayah 16-29 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:22:55 Listen
38B Qaaf Ayah 16-29 Review00:35:04 Listen
38C Qaaf Ayah 30-45 Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir00:31:42 Listen
39A Qaaf Ayah 30-33 Tafsir00:31:56 Listen
39B Qaaf Ayah 34-37 Tafsir00:30:22 Listen
39C Qaaf Ayah 38-40 Tafsir00:28:59 Listen
40A Qaaf Ayah 41-45 Tafsir00:27:17 Listen
40B Qaaf Ayah 30-45 Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-600:31:26 Listen
40C Qaaf Ayah 30-45 Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 7-10, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:21:19 Listen

Juzz 27

01A الذاريات لفظی ترجمہ 23-1 00:13:49 Listen
01B الذاريات تفسیر 6-1 00:29:22 Listen
01C الذاريات تفسیر 14-7 00:25:11 Listen
01D الذاريات تفسیر 23-15 00:23:45 Listen
02A الذاريات نظر ثانی 23-20 00:28:39 Listen
02B الذاريات لفظی ترجمہ 46-24 00:10:16 Listen
02C الذاريات تفسیر 37-24 00:38:50 Listen
02D الذاريات تفسیر 46-38 00:15:02 Listen
03A الذاريات لفظی ترجمہ 60-47 00:07:35 Listen
03B الذاريات تفسیر 51-47 00:32:34 Listen
03C الذاريات تفسیر 55-52 00:21:36 Listen
03D الذاريات تفسیر 60-56 00:29:05 Listen
04A الذاريات معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 3-1 00:23:09 Listen
04B الذاريات الوقفات التدبریۃ 9-4 00:32:24 Listen
04C الذاريات الوقفات التدبریۃ 19-10 00:21:38 Listen
05A الذاريات العمل بالآیات، التوجیھات 00:33:38 Listen
05B الطور لفظی ترجمہ 28-1 00:11:14 Listen
05C الطور تفسیر 16-1 00:42:54 Listen
06A الطور تفسیر 19-17 00:19:58 Listen
06B الطور تفسیر 21-20 00:31:19 Listen
06C الطور تفسیر 28-22 00:35:23 Listen
07A الطور لفظی ترجمہ 49-29 00:10:04 Listen
07B الطور تفسیر 34-29 00:27:12 Listen
07C الطور تفسیر 44-35 00:27:30 Listen
07D الطور تفسیر 49-45 00:29:29 Listen
08A الطور نظر ثانی، معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 2-1 00:29:54 Listen
08B الطور الوقفات التدبریۃ 7-3 00:29:18 Listen
08C الطور الوقفات التدبریۃ 8-17، العمل بالآیات، التوجیھات 00:27:06 Listen
09A النجم لفظی ترجمہ 25-1 00:08:13 Listen
09B النجم تفسیر 4-1 00:24:22 Listen
09C النجم تفسیر 15-5 00:26:55 Listen
09D النجم تفسیر 25-16 00:27:09 Listen
10A النجم لفظی ترجمہ 32-26 00:07:18 Listen
10B النجم تفسیر 30-26 00:37:22 Listen
10C النجم تفسیر 32-31 00:40:47 Listen
11A النجم لفظی ترجمہ 33-62، تفسیر 37-33 00:30:58 Listen
11B النجم تفسیر 42-38 00:28:19 Listen
11C النجم تفسیر 62-43 00:29:21 Listen
12A النجم معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 3-1 00:22:06 Listen
12B النجم الوقفات التدبریۃ 10-4 00:31:00 Listen
12C النجم الوقفات التدبریۃ 11-17، العمل بالآیات، التوجیھات 00:30:09 Listen
13A القمر لفظی ترجمہ 22-1 00:09:03 Listen
13B القمر تفسیر 3-1 00:33:16 Listen
13C القمر تفسیر 8-4 00:16:50 Listen
13D القمر تفسیر 22-9 00:32:27 Listen
14A القمر لفظی ترجمہ 42-23 00:08:56 Listen
14B القمر تفسیر 32-23 00:31:59 Listen
14C القمر تفسیر 40-33 00:30:21 Listen
14D القمر تفسیر 42-41 00:12:16 Listen
15A القمر لفظی ترجمہ 43-55، تفسیر 48-43 00:30:26 Listen
15B القمر تفسیر 55-49 00:30:35 Listen
15C القمر معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 2-1 00:14:22 Listen
16A القمر الوقفات التدبریۃ 9-3 00:25:59 Listen
16B القمر الوقفات التدبریۃ 21-10 00:24:46 Listen
16C القمر العمل بالآیات، التوجیھات 00:18:59 Listen
17A الرحمٰن لفظی ترجمہ 1-25، تفسیر 1 00:25:56 Listen
17B الرحمٰن تفسیر 4-2 00:25:57 Listen
17C الرحمٰن تفسیر 6-5 00:17:16 Listen
17D الرحمٰن تفسیر 13-7 00:24:38 Listen
18A الرحمٰن تفسیر 14 00:28:37 Listen
18B الرحمٰن تفسیر 25-15 00:39:10 Listen
18C الرحمٰن لفظی ترجمہ 45-16 00:08:25 Listen
19A الرحمٰن تفسیر 28-26 00:28:07 Listen
19B الرحمٰن تفسیر 30-29 00:22:14 Listen
19C الرحمٰن تفسیر 38-31 00:30:44 Listen
20A الرحمٰن تفسیر 45-39 00:26:00 Listen
20B الرحمٰن لفظی ترجمہ 78-46 00:11:30 Listen
20C الرحمٰن تفسیر 47-46 00:26:36 Listen
20D الرحمٰن تفسیر 78-48 00:29:28 Listen
21A الرحمٰن معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1 00:25:25 Listen
21B الرحمٰن الوقفات التدبریۃ 7-2 00:26:21 Listen
21C الرحمٰن الوقفات التدبریۃ 11-8 00:26:46 Listen
22A الرحمٰن الوقفات التدبریۃ 14-12 00:30:14 Listen
22B الرحمٰن الوقفات التدبریۃ 15-19، العمل بالآیات، التوجیھات 00:32:43 Listen
23A الواقعة لفظی ترجمہ 40-1 00:09:53 Listen
23B الواقعة تفسیر 3-1 00:26:24 Listen
23C الواقعة تفسیر 11-4 00:27:57 Listen
23D الواقعة تفسیر 26-12 00:24:00 Listen
24A الواقعة تفسیر 00:29:22 Listen
24B الواقعة نظر ثانی 00:14:43 Listen
24C الواقعة لفظی ترجمہ 00:11:09 Listen
24D الواقعة تفسیر 00:31:49 Listen
25A الواقعة تفسیر 00:38:32 Listen
25B الواقعة لفظی ترجمہ 00:06:46 Listen
25C الواقعة تفسیر 00:35:45 Listen
26A الواقعة معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 4-1 00:29:56 Listen
26B الواقعة الوقفات التدبریۃ 13-5 00:28:01 Listen
26C الواقعة الوقفات التدبریۃ 16-14 00:19:01 Listen
27A الواقعة الوقفات التدبریۃ 21-17 00:22:41 Listen
27B الواقعة الوقفات التدبریۃ 26-22 00:23:35 Listen
27C الواقعة العمل بالآیات، التوجیھات 00:33:21 Listen
28A الحديد لفظی ترجمہ 10-1 00:11:00 Listen
28B الحديد تفسیر 2-1 00:36:09 Listen
28C الحديد تفسیر 6-3 00:36:51 Listen
29A الحديد تفسیر 7 00:28:08 Listen
29B الحديد تفسیر 10-8 00:37:38 Listen
29C الحديد لفظی ترجمہ 19-11 00:14:07 Listen
30A الحديد تفسیر 11 00:30:16 Listen
30B الحديد تفسیر 15-12 00:32:39 Listen
30C الحديد تفسیر 19-16 00:24:00 Listen
31A الحديد لفظی ترجمہ 20-25، تفسیر 20 00:28:01 Listen
31B الحديد نظر ثانی 20 00:30:00 Listen
31C الحديد تفسیر 21 00:25:57 Listen
32A الحديد تفسیر 24-22 00:29:16 Listen
32B الحديد تفسیر 25 00:20:37 Listen
32C الحديد لفظی ترجمہ 29-26 00:06:38 Listen
32D الحديد تفسیر 29-26 00:32:57 Listen
33A الحديد معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 00:27:09 Listen
33B الحديد الوقفات التدبریۃ 00:32:33 Listen
33C الحديد الوقفات التدبریۃ 00:31:00 Listen
34A الحديد الوقفات التدبریۃ 00:29:49 Listen
34B الحديد الوقفات التدبریۃ 00:28:29 Listen
34C الحديد الوقفات التدبریۃ 24-29، العمل بالآیات، التوجیھات 00:29:31 Listen
01A Al-Zariyaat Lafzi Tarjamah 1-2300:13:49 Listen
01B Al-Zariyaat Tafsir 1-600:29:22 Listen
01C Al-Zariyaat Tafsir 7-1400:25:11 Listen
01D Al-Zariyaat Tafsir 15-2300:23:45 Listen
02A Al-Zariyaat Review 20-2300:28:39 Listen
02B Al-Zariyaat Lafzi Tarjamah 24-4600:10:16 Listen
02C Al-Zariyaat Tafsir 24-3700:38:50 Listen
02D Al-Zariyaat Tafsir 38-4600:15:02 Listen
03A Al-Zariyaat Lafzi Tarjamah 47-6000:07:35 Listen
03B Al-Zariyaat Tafsir 47-5100:32:34 Listen
03C Al-Zariyaat Tafsir 52-5500:21:36 Listen
03D Al-Zariyaat Tafsir 56-6000:29:05 Listen
04A Al-Zariyaat Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-300:23:09 Listen
04B Al-Zariyaat Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 4-900:32:24 Listen
04C Al-Zariyaat Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 10-1900:21:38 Listen
05A Al-Zariyaat Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:33:38 Listen
05B Al-Toor Lafzi Tarjamah 1-2800:11:14 Listen
05C Al-Toor Tafsir 1-1600:42:54 Listen
06A Al-Toor Tafsir 17-1900:19:58 Listen
06B Al-Toor Tafsir 20-2100:31:19 Listen
06C Al-Toor Tafsir 22-2800:35:23 Listen
07A Al-Toor Lafzi Tarjamah 29-4900:10:04 Listen
07B Al-Toor Tafsir 29-3400:27:12 Listen
07C Al-Toor Tafsir 35-4400:27:30 Listen
07D Al-Toor Tafsir 45-4900:29:29 Listen
08A Al-Toor Review, Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-200:29:54 Listen
08B Al-Toor Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 3-700:29:18 Listen
08C Al-Toor Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 8-17, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:27:06 Listen
09A Al-Najm Lafzi Tarjamah 1-2500:08:13 Listen
09B Al-Najm Tafsir 1-400:24:22 Listen
09C Al-Najm Tafsir 5-1500:26:55 Listen
09D Al-Najm Tafsir 16-2500:27:09 Listen
10A Al-Najm Lafzi Tarjamah 26-3200:07:18 Listen
10B Al-Najm Tafsir 26-3000:37:22 Listen
10C Al-Najm Tafsir 31-3200:40:47 Listen
11A Al-Najm Lafzi Tarjamah 33-62, Tafsir 33-3700:30:58 Listen
11B Al-Najm Tafsir 38-4200:28:19 Listen
11C Al-Najm Tafsir 43-6200:29:21 Listen
12A Al-Najm Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-300:22:06 Listen
12B Al-Najm Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 4-1000:31:00 Listen
12C Al-Najm Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 11-17, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:30:09 Listen
13A Al-Qamar Lafzi Tarjamah 1-2200:09:03 Listen
13B Al-Qamar Tafsir 1-300:33:16 Listen
13C Al-Qamar Tafsir 4-800:16:50 Listen
13D Al-Qamar Tafsir 9-2200:32:27 Listen
14A Al-Qamar Lafzi Tarjamah 23-4200:08:56 Listen
14B Al-Qamar Tafsir 23-3200:31:59 Listen
14C Al-Qamar Tafsir 33-4000:30:21 Listen
14D Al-Qamar Tafsir 41-4200:12:16 Listen
15A Al-Qamar Lafzi Tarjamah 43-55, Tafsir 43-4800:30:26 Listen
15B Al-Qamar Tafsir 49-5500:30:35 Listen
15C Al-Qamar Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-200:14:22 Listen
16A Al-Qamar Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 3-900:25:59 Listen
16B Al-Qamar Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 10-2100:24:46 Listen
16C Al-Qamar Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:18:59 Listen
17A Al-Rahman Lafzi Tarjamah 1-25, Tafsir 100:25:56 Listen
17B Al-Rahman Tafsir 2-400:25:57 Listen
17C Al-Rahman Tafsir 5-600:17:16 Listen
17D Al-Rahman Tafsir 7-1300:24:38 Listen
18A Al-Rahman Tafsir 1400:28:37 Listen
18B Al-Rahman Tafsir 15-2500:39:10 Listen
18C Al-Rahman Lafzi Tarjamah 16-4500:08:25 Listen
19A Al-Rahman Tafsir 26-2800:28:07 Listen
19B Al-Rahman Tafsir 29-3000:22:14 Listen
19C Al-Rahman Tafsir 31-3800:30:44 Listen
20A Al-Rahman Tafsir 39-4500:26:00 Listen
20B Al-Rahman Lafzi Tarjamah 46-7800:11:30 Listen
20C Al-Rahman Tafsir 46-4700:26:36 Listen
20D Al-Rahman Tafsir 48-7800:29:28 Listen
21A Al-Rahman Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 100:25:25 Listen
21B Al-Rahman Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 2-700:26:21 Listen
21C Al-Rahman Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 8-1100:26:46 Listen
22A Al-Rahman Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 12-1400:30:14 Listen
22B Al-Rahman Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 15-19, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:32:43 Listen
23A Al-Waqi'ah Lafzi Tarjamah 1-4000:09:53 Listen
23B Al-Waqi'ah Tafsir 1-300:26:24 Listen
23C Al-Waqi'ah Tafsir 4-1100:27:57 Listen
23D Al-Waqi'ah Tafsir 12-2600:24:00 Listen
24A Al-Waqi'ah Tafsir 27-4000:29:22 Listen
24B Al-Waqi'ah Review 1-4000:14:43 Listen
24C Al-Waqi'ah Lafzi Tarjamah 41-7400:11:09 Listen
24D Al-Waqi'ah Tafsir 41-5600:31:49 Listen
25A Al-Waqi'ah Tafsir 57-7400:38:32 Listen
25B Al-Waqi'ah Lafzi Tarjamah 75-9600:06:46 Listen
25C Al-Waqi'ah Tafsir 75-9600:35:45 Listen
26A Al-Waqi'ah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:29:56 Listen
26B Al-Waqi'ah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-1300:28:01 Listen
26C Al-Waqi'ah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 14-1600:19:01 Listen
27A Al-Waqi'ah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 17-2100:22:41 Listen
27B Al-Waqi'ah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 22-2600:23:35 Listen
27C Al-Waqi'ah Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:33:21 Listen
28A Al-Hadid Lafzi Tarjamah 1-1000:11:00 Listen
28B Al-Hadid Tafsir 1-200:36:09 Listen
28C Al-Hadid Tafsir 3-600:36:51 Listen
29A Al-Hadid Tafsir 700:28:08 Listen
29B Al-Hadid Tafsir 8-1000:37:38 Listen
29C Al-Hadid Lafzi Tarjamah 11-1900:14:07 Listen
30A Al-Hadid Tafsir 1100:30:16 Listen
30B Al-Hadid Tafsir 12-1500:32:39 Listen
30C Al-Hadid Tafsir 16-1900:24:00 Listen
31A Al-Hadid Lafzi Tarjamah 20-25, Tafsir 2000:28:01 Listen
31B Al-Hadid Review 2000:30:00 Listen
31C Al-Hadid Tafsir 2100:25:57 Listen
32A Al-Hadid Tafsir 22-2400:29:16 Listen
32B Al-Hadid Tafsir 2500:20:37 Listen
32C Al-Hadid Lafzi Tarjamah 26-2900:06:38 Listen
32D Al-Hadid Tafsir 26-2900:32:57 Listen
33A Al-Hadid Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:27:09 Listen
33B Al-Hadid Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-800:32:33 Listen
33C Al-Hadid Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 9-1200:31:00 Listen
34A Al-Hadid Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 13-1700:29:49 Listen
34B Al-Hadid Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 18-2300:28:29 Listen
34C Al-Hadid Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 24-29, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:29:31 Listen

Juzz 28

01A المجادلة لفظی ترجمہ 10-1 00:17:19 Listen
01B المجادلة مختصر تفسیر 10-1 00:27:23 Listen
01C المجادلة تفسیر 1 00:26:03 Listen
01D المجادلة تفسیر 4-2 00:21:26 Listen
02A المجادلة نظر ثانی 4-1 00:34:49 Listen
02B المجادلة تفسیر 6-5 00:18:09 Listen
02C المجادلة تفسیر 10-7 00:33:24 Listen
03A المجادلة لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر 22-11 00:22:49 Listen
03B المجادلة تفسیر 11 00:41:31 Listen
03C المجادلة تفسیر 19-12 00:37:49 Listen
04A المجادلة تفسیر 21-20 00:33:18 Listen
04B المجادلة تفسیر 22 00:23:55 Listen
04C المجادلة معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 8-1 00:35:07 Listen
05A المجادلة الوقفات التدبریۃ 16-9 00:29:18 Listen
05B المجادلة الوقفات التدبریۃ 21-17 00:31:46 Listen
05C المجادلة الوقفات التدبریۃ 22-25، العمل بالآیات، التوجیھات 00:29:46 Listen
06A الحشر لفظی ترجمہ 1-17، تفسیر 1 00:32:30 Listen
06B الحشر تفسیر 2 00:26:05 Listen
06C الحشر تفسیر 10-3 00:39:26 Listen
07A الحشر نظر ثانی 10-1 00:39:47 Listen
07B الحشر تفسیر 17-11 00:30:30 Listen
07C الحشر لفظی ترجمہ 18-24، تفسیر 19-18 00:33:31 Listen
08A الحشر تفسیر 21-20 00:35:42 Listen
08B الحشر تفسیر 22 00:19:16 Listen
08C الحشر تفسیر 24-23 00:38:06 Listen
09A الحشر معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 5-1 00:32:58 Listen
09B الحشر الوقفات التدبریۃ 8-6 00:32:06 Listen
09C الحشر الوقفات التدبریۃ 14-9 00:30:13 Listen
10A الحشر الوقفات التدبریۃ 18-15 00:25:20 Listen
10B الحشر الوقفات التدبریۃ 20-19 00:30:34 Listen
10C الحشر الوقفات التدبریۃ 21-24، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:51 Listen
10D الممتحنة لفظی ترجمہ 00:11:02 Listen
11A الممتحنة تفسیر 3-1 00:24:04 Listen
11B الممتحنة تفسیر 7-4 00:39:51 Listen
11C الممتحنة تفسیر 9-8 00:24:20 Listen
12A الممتحنة نظر ثانی 4-1 00:27:19 Listen
12B الممتحنة نظر ثانی 9-5 00:19:47 Listen
12C الممتحنة تفسیر 11-10 00:22:56 Listen
12D الممتحنة تفسیر 13-12 00:24:43 Listen
13A الممتحنة نظر ثانی 13-10 00:29:58 Listen
13B الممتحنة معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 10-1 00:27:08 Listen
13C الممتحنة الوقفات التدبریۃ 11-16، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:46 Listen
14A الصف لفظی ترجمہ 1-14، تفسیر 1 00:30:52 Listen
14B الصف تفسیر 3-2 00:24:32 Listen
14C الصف تفسیر 5-4 00:32:56 Listen
15A الصف نظر ثانی 1-5، تفسیر 6 00:22:18 Listen
15B الصف تفسیر 6 00:26:12 Listen
15C الصف تفسیر 9-7 00:27:18 Listen
15D الصف تفسیر 13-10 00:25:14 Listen
16A الصف تفسیر 14، خلاصہ 14-1 00:34:42 Listen
16B الصف معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 8-1 00:27:49 Listen
16C الصف الوقفات التدبریۃ 9-12، العمل بالآیات، التوجیھات 00:30:40 Listen
17A الجمعة لفظی ترجمہ 1-11، تفسیر 4-1 00:30:52 Listen
17B الجمعة تفسیر 5 00:28:06 Listen
17C الجمعة تفسیر 9-6 00:30:04 Listen
18A الجمعة تفسیر 9 00:28:20 Listen
18B الجمعة تفسیر 10 00:21:28 Listen
18C الجمعة تفسیر 11 00:21:13 Listen
18D الجمعة معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 5-1 00:23:09 Listen
19A الجمعة الوقفات التدبریۃ 6-11، العمل بالآیات، التوجیھات 00:37:50 Listen
19B المنافقون لفظی ترجمہ 1-11، تفسیر 1 00:26:33 Listen
19C المنافقون تفسیر 4-1 00:27:38 Listen
20A المنافقون تفسیر 7-5 00:29:44 Listen
20B المنافقون تفسیر 11-8 00:38:09 Listen
20C المنافقون معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 6-1 00:22:36 Listen
21A المنافقون الوقفات التدبریۃ 10-7 00:30:28 Listen
21B المنافقون العمل بالآیات، التوجیھات، خلاصہ 00:28:36 Listen
22A التغابن لفظی ترجمہ 14-1 00:16:35 Listen
22B التغابن تفسیر 4-1 00:24:22 Listen
22C التغابن تفسیر 8-5 00:24:58 Listen
22D التغابن تفسیر 10-9 00:25:21 Listen
23A التغابن نظر ثانی 10-1 00:20:23 Listen
23B التغابن تفسیر 13-11 00:25:39 Listen
23C التغابن تفسیر 18-14 00:37:17 Listen
24A التغابن خلاصہ 00:25:01 Listen
24B التغابن معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 6-1 00:35:17 Listen
24C التغابن الوقفات التدبریۃ 10-7 00:30:06 Listen
25A التغابن الوقفات التدبریۃ 13-11 00:31:22 Listen
25B التغابن الوقفات التدبریۃ 14، العمل بالآیات، التوجیھات 00:35:00 Listen
25C الطلاق لفظی ترجمہ 12-1 00:17:15 Listen
26A الطلاق مختصر تفسیر 12-1 00:32:02 Listen
26B الطلاق تفسیر 1 00:31:54 Listen
26C الطلاق تفسیر 1 00:28:48 Listen
27A الطلاق تفسیر 2 00:26:38 Listen
27B الطلاق تفسیر 3 00:23:29 Listen
27C الطلاق تفسیر 5-4 00:26:21 Listen
27D الطلاق تفسیر 7-6 00:20:08 Listen
28A الطلاق تفسیر 7 00:20:55 Listen
28B الطلاق تفسیر 11-8 00:22:03 Listen
28C الطلاق تفسیر 12 00:28:25 Listen
28D الطلاق معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1 00:13:48 Listen
29A الطلاق الوقفات التدبریۃ 5-2 00:25:16 Listen
29B الطلاق الوقفات التدبریۃ 9-6 00:32:04 Listen
29C الطلاق الوقفات التدبریۃ 10-14، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:24 Listen
30A التحريم لفظی ترجمہ 14-1 00:16:22 Listen
30B التحريم تفسیر 2-1 00:39:41 Listen
30C التحريم تفسیر 4-3 00:28:16 Listen
31A التحريم تفسیر 5 00:27:40 Listen
31B التحريم تفسیر 6 00:44:35 Listen
31C التحريم تفسیر 8-7 00:21:10 Listen
32A التحريم تفسیر 10-9 00:25:36 Listen
32B التحريم تفسیر 12-11 00:30:58 Listen
32C التحريم خلاصہ 00:25:08 Listen
33A التحريم معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 3-1 00:39:49 Listen
33B التحريم الوقفات التدبریۃ 9-4 00:34:47 Listen
34A التحريم الوقفات التدبریۃ 14-10 00:33:28 Listen
34B التحريم العمل بالآیات، التوجیھات 00:39:59 Listen
01A Al-Mujadalah Lafzi Tarjamah 1-1000:17:19 Listen
01B Al-Mujadalah Mukhtasir Tafsir 1-1000:27:23 Listen
01C Al-Mujadalah Tafsir 100:26:03 Listen
01D Al-Mujadalah Tafsir 2-400:21:26 Listen
02A Al-Mujadalah Review 1-400:34:49 Listen
02B Al-Mujadalah Tafsir 5-600:18:09 Listen
02C Al-Mujadalah Tafsir 7-1000:33:24 Listen
03A Al-Mujadalah Lafzi Tarjamah, Mukhtasir Tafsir 11-2200:22:49 Listen
03B Al-Mujadalah Tafsir 1100:41:31 Listen
03C Al-Mujadalah Tafsir 12-1900:37:49 Listen
04A Al-Mujadalah Tafsir 20-2100:33:18 Listen
04B Al-Mujadalah Tafsir 2200:23:55 Listen
04C Al-Mujadalah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-800:35:07 Listen
05A Al-Mujadalah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 9-1600:29:18 Listen
05B Al-Mujadalah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 17-2100:31:46 Listen
05C Al-Mujadalah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 22-25, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:29:46 Listen
06A Al-Hashr Lafzi Tarjamah 1-17, Tafsir 100:32:30 Listen
06B Al-Hashr Tafsir 200:26:05 Listen
06C Al-Hashr Tafsir 3-1000:39:26 Listen
07A Al-Hashr Review 1-1000:39:47 Listen
07B Al-Hashr Tafsir 11-1700:30:30 Listen
07C Al-Hashr Lafzi Tarjamah 18-24, Tafsir 18-1900:33:31 Listen
08A Al-Hashr Tafsir 20-2100:35:42 Listen
08B Al-Hashr Tafsir 2200:19:16 Listen
08C Al-Hashr Tafsir 23-2400:38:06 Listen
09A Al-Hashr Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-500:32:58 Listen
09B Al-Hashr Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 6-800:32:06 Listen
09C Al-Hashr Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 9-1400:30:13 Listen
10A Al-Hashr Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 15-1800:25:20 Listen
10B Al-Hashr Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 19-2000:30:34 Listen
10C Al-Hashr Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 21-24, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:51 Listen
10D Al-Mumtahinah Lafzi Tarjamah00:11:02 Listen
11A Al-Mumtahinah Tafsir 1-300:24:04 Listen
11B Al-Mumtahinah Tafsir 4-700:39:51 Listen
11C Al-Mumtahinah Tafsir 8-900:24:20 Listen
12A Al-Mumtahinah Review 1-400:27:19 Listen
12B Al-Mumtahinah Review 5-900:19:47 Listen
12C Al-Mumtahinah Tafsir 10-1100:22:56 Listen
12D Al-Mumtahinah Tafsir 12-1300:24:43 Listen
13A Al-Mumtahinah Review 10-1300:29:58 Listen
13B Al-Mumtahinah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-1000:27:08 Listen
13C Al-Mumtahinah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 11-16, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:46 Listen
14A Al-Saff Lafzi Tarjamah 1-14, Tafsir 100:30:52 Listen
14B Al-Saff Tafsir 2-300:24:32 Listen
14C Al-Saff Tafsir 4-500:32:56 Listen
15A Al-Saff Review 1-5, Tafsir 600:22:18 Listen
15B Al-Saff Tafsir 600:26:12 Listen
15C Al-Saff Tafsir 7-900:27:18 Listen
15D Al-Saff Tafsir 10-1300:25:14 Listen
16A Al-Saff Tafsir 14, Summary 1-1400:34:42 Listen
16B Al-Saff Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-800:27:49 Listen
16C Al-Saff Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 9-12, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:30:40 Listen
17A Al-Jumu'ah Lafzi Tarjamah 1-11, Tafsir 1-400:30:52 Listen
17B Al-Jumu'ah Tafsir 500:28:06 Listen
17C Al-Jumu'ah Tafsir 6-900:30:04 Listen
18A Al-Jumu'ah Tafsir 900:28:20 Listen
18B Al-Jumu'ah Tafsir 1000:21:28 Listen
18C Al-Jumu'ah Tafsir 1100:21:13 Listen
18D Al-Jumu'ah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-500:23:09 Listen
19A Al-Jumu'ah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 6-11, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:37:50 Listen
19B Al-Munafiqun Lafzi Tarjamah 1-11, Tafsir 100:26:33 Listen
19C Al-Munafiqun Tafsir 1-400:27:38 Listen
20A Al-Munafiqun Tafsir 5-700:29:44 Listen
20B Al-Munafiqun Tafsir 8-1100:38:09 Listen
20C Al-Munafiqun Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-600:22:36 Listen
21A Al-Munafiqun Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 7-1000:30:28 Listen
21B Al-Munafiqun Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat, Summary00:28:36 Listen
22A Al-Taghabun Lafzi Tarjamah 1-1400:16:35 Listen
22B Al-Taghabun Tafsir 1-400:24:22 Listen
22C Al-Taghabun Tafsir 5-800:24:58 Listen
22D Al-Taghabun Tafsir 9-1000:25:21 Listen
23A Al-Taghabun Review 1-1000:20:23 Listen
23B Al-Taghabun Tafsir 11-1300:25:39 Listen
23C Al-Taghabun Tafsir 14-1800:37:17 Listen
24A Al-Taghabun Summary00:25:01 Listen
24B Al-Taghabun Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-600:35:17 Listen
24C Al-Taghabun Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 7-1000:30:06 Listen
25A Al-Taghabun Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 11-1300:31:22 Listen
25B Al-Taghabun Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 14, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:35:00 Listen
25C Al-Talaq Lafzi Tarjamah 1-1200:17:15 Listen
26A Al-Talaq Mukhtasir Tafsir 1-1200:32:02 Listen
26B Al-Talaq Tafsir 100:31:54 Listen
26C Al-Talaq Tafsir 100:28:48 Listen
27A Al-Talaq Tafsir 200:26:38 Listen
27B Al-Talaq Tafsir 300:23:29 Listen
27C Al-Talaq Tafsir 4-500:26:21 Listen
27D Al-Talaq Tafsir 6-700:20:08 Listen
28A Al-Talaq Tafsir 700:20:55 Listen
28B Al-Talaq Tafsir 8-1100:22:03 Listen
28C Al-Talaq Tafsir 1200:28:25 Listen
28D Al-Talaq Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 100:13:48 Listen
29A Al-Talaq Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 2-500:25:16 Listen
29B Al-Talaq Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 6-900:32:04 Listen
29C Al-Talaq Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 10-14, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:24 Listen
30A Al-Tahrim Lafzi Tarjamah 1-1400:16:22 Listen
30B Al-Tahrim Tafsir 1-200:39:41 Listen
30C Al-Tahrim Tafsir 3-400:28:16 Listen
31A Al-Tahrim Tafsir 500:27:40 Listen
31B Al-Tahrim Tafsir 600:44:35 Listen
31C Al-Tahrim Tafsir 7-800:21:10 Listen
32A Al-Tahrim Tafsir 9-1000:25:36 Listen
32B Al-Tahrim Tafsir 11-1200:30:58 Listen
32C Al-Tahrim Summary00:25:08 Listen
33A Al-Tahrim Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-300:39:49 Listen
33B Al-Tahrim Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 4-900:34:47 Listen
34A Al-Tahrim Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 10-1400:33:28 Listen
34B Al-Tahrim Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:39:59 Listen

Juzz 29

Al-Qur'an Tadabbur Wa 'Amal Canada

01A الملك لفظی ترجمہ، الفاظ کی وضاحت 14-1 00:38:33 Listen
01B الملك مختصر تفسیر 14-1 00:33:14 Listen
01C الملك تفسیر 2-1 00:34:56 Listen
02A الملك تفسیر 11-3 00:29:05 Listen
02B الملك تفسیر 14-12 00:32:32 Listen
02C الملك معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-9 00:26:33 Listen
03A الملك لفظی ترجمہ، معانی الکلمات، الفاظ کی وضاحت 30-15 00:35:53 Listen
03B الملك تفسیر 21-15 00:23:59 Listen
03C الملك تفسیر 30-22 00:21:54 Listen
04A الملك تفسیر 30-15 00:39:46 Listen
04B الملك الوقفات التدبریۃ 10-16، العمل بالآیات، التوجیھات 00:38:41 Listen
05A القلم لفظی ترجمہ 1-4، تفسیر 3-1 00:32:17 Listen
05B القلم تفسیر 4 00:35:41 Listen
05C القلم نظر ثانی 4-1 00:21:33 Listen
06A القلم لفظی ترجمہ 5-33، تفسیر 16-5 00:46:51 Listen
06B القلم نظر ثانی 16-5 00:30:32 Listen
06C القلم تفسیر 33-17 00:34:19 Listen
06D القلم نظر ثانی 33-17 00:29:41 Listen
07A القلم لفظی ترجمہ 34-52، تفسیر 45-34 00:38:39 Listen
07B القلم تفسیر 46-52، معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 6-1 00:36:39 Listen
07C القلم نظر ثانی 00:30:38 Listen
08A القلم الوقفات التدبریۃ 7-16 00:30:42 Listen
08B القلم الوقفات التدبریۃ 17-19، العمل بالآیات، التوجیھات 00:24:09 Listen
08C الحآقة لفظی ترجمہ 37-1 00:13:21 Listen
09A الحآقة تفسیر 5-1 00:24:45 Listen
09B الحآقة تفسیر 12-6 00:27:46 Listen
09C الحآقة تفسیر 24-13 00:24:45 Listen
10A الحآقة تفسیر 37-25 00:37:42 Listen
10B الحآقة لفظی ترجمہ و تفسیر 52-38 00:32:42 Listen
11A الحآقة معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-7 00:26:28 Listen
11B الحآقة الوقفات التدبریۃ 8-9، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:41 Listen
11C المعارج لفظی ترجمہ 1-35، تفسیر 3-1 00:21:59 Listen
12A المعارج تفسیر 6-1 00:18:38 Listen
12B المعارج تفسیر 18-7 00:32:54 Listen
12C المعارج تفسیر 35-19 00:25:48 Listen
13A المعارج لفظی ترجمہ و تفسیر 44-36 00:46:04 Listen
13B المعارج معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-9 00:28:23 Listen
14A المعارج الوقفات التدبریۃ 10-14 00:32:05 Listen
14B المعارج العمل بالآیات، التوجیھات 00:21:03 Listen
14C نوح لفظی ترجمہ، تفسیر 3-1 00:30:22 Listen
15A نوح تفسیر 7-1 00:29:22 Listen
15B نوح تفسیر 12-8 00:23:24 Listen
15C نوح تفسیر 28-13 00:27:15 Listen
16A نوح معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-6 00:27:07 Listen
16B نوح الوقفات التدبریۃ 7-12، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:35 Listen
16C الجن تعارف، لفظی ترجمہ 19-1 00:19:09 Listen
17A الجن تفسیر 10-1 00:40:09 Listen
17B الجن تفسیر 19-11 00:34:53 Listen
18A الجن لفظی ترجمہ 20-28، تفسیر 23-20 00:30:07 Listen
18B الجن تفسیر 28-24 00:22:03 Listen
18C الجن معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-7 00:22:37 Listen
19A الجن الوقفات التدبریۃ 8-14، العمل بالآیات، التوجیھات 00:42:38 Listen
19B المزمل لفظی ترجمہ، تفسیر 4-1 00:28:58 Listen
20A المزمل تفسیر 13-5 00:44:16 Listen
20B المزمل تفسیر 20-14 00:34:03 Listen
21A المزمل معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 5-1 00:36:35 Listen
21B المزمل الوقفات التدبریۃ 6-10، العمل بالآیات، التوجیھات 00:31:18 Listen
21C المزمل نظر ثانی 00:33:03 Listen
22A المدثر لفظی ترجمہ 31-1 00:10:03 Listen
22B المدثر الفاظ کی وضاحت 31-1 00:30:16 Listen
22C المدثر مختصر تفسیر 31-1 00:38:08 Listen
23A المدثر تفسیر 5-1 00:20:26 Listen
23B المدثر تفسیر 7-6 00:28:07 Listen
23C المدثر تفسیر 13-8 00:33:49 Listen
24A المدثر لفظی ترجمہ، الفاظ کی وضاحت 56-32 00:15:37 Listen
24B المدثر مختصر تفسیر 56-32 00:28:48 Listen
24C المدثر تفسیر 56-32 00:33:30 Listen
25A المدثر معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 5-1 00:27:52 Listen
25B المدثر الوقفات التدبریۃ 8-6 00:26:23 Listen
25C المدثر الوقفات التدبریۃ 9-13، العمل بالآیات، التوجیھات 00:27:22 Listen
26A القيامة لفظی ترجمہ 40-1 00:07:31 Listen
26B القيامة الفاظ کی وضاحت 40-1 00:40:23 Listen
26C القيامة مختصر تفسیر 40-1 00:34:03 Listen
27A القيامة تفسیر 4-1 00:27:33 Listen
27B القيامة تفسیر 15-5 00:26:17 Listen
27C القيامة تفسیر 21-16 00:29:55 Listen
28A القيامة تفسیر 25-22 00:34:26 Listen
28B القيامة تفسیر 26-30 00:30:32 Listen
28C القيامة تفسیر 31-40 00:19:23 Listen
29A القيامة معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 3-1 00:32:56 Listen
29B القيامة الوقفات التدبریۃ 4-8، العمل بالآیات، التوجیھات 00:29:54 Listen
29C الدھر لفظی ترجمہ، الفاظ کی وضاحت 31-1 00:28:18 Listen
30A الدھر مختصر تفسیر 31-1 00:26:07 Listen
30B الدھر تفسیر 6-1 00:26:11 Listen
30C الدھر تفسیر 11-7 00:33:19 Listen
31A الدھر تفسیر 16-12 00:31:15 Listen
31B الدھر تفسیر 22-17 00:39:24 Listen
31C الدھر تفسیر 31-23 00:16:26 Listen
32A الدھر معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 4-1 00:32:20 Listen
32B الدھر الوقفات التدبریۃ 8-5 00:21:50 Listen
32C الدھر الوقفات التدبریۃ 9-15، العمل بالآیات، التوجیھات 00:29:44 Listen
33A المرسلات لفظی ترجمہ 50-1 00:10:06 Listen
33B المرسلات الفاظ کی وضاحت 50-1 00:31:18 Listen
33C المرسلات مختصر تفسیر 50-1 00:39:03 Listen
34A المرسلات تفسیر 7-1 00:26:49 Listen
34B المرسلات تفسیر 15-8 00:24:33 Listen
34C المرسلات تفسیر 50-16 00:36:17 Listen
35A المرسلات معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 4-1 00:31:56 Listen
35B المرسلات الوقفات التدبریۃ 5-10، العمل بالآیات، التوجیھات 00:31:00 Listen
36A نظر ثانی جزء 29 00:42:15 Listen
01A Al-Mulk Lafzi Tarjamah, Alfaz Ki Wazahat 1-1400:38:33 Listen
01B Al-Mulk Mukhtasir Tafsir 1-1400:33:14 Listen
01C Al-Mulk Tafsir 1-200:34:56 Listen
02A Al-Mulk Tafsir 3-1100:29:05 Listen
02B Al-Mulk Tafsir 12-1400:32:32 Listen
02C Al-Mulk Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-900:26:33 Listen
03A Al-Mulk Lafzi Tarjamah, Ma'ani al-Kalimaat, Alfaz Ki Wazahat 15-3000:35:53 Listen
03B Al-Mulk Tafsir 15-2100:23:59 Listen
03C Al-Mulk Tafsir 22-3000:21:54 Listen
04A Al-Mulk Tafsir 15-3000:39:46 Listen
04B Al-Mulk Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 10-16, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:38:41 Listen
05A Al-Qalam Lafzi Tarjamah 1-4, Tafsir 1-300:32:17 Listen
05B Al-Qalam Tafsir 400:35:41 Listen
05C Al-Qalam Review 1-400:21:33 Listen
06A Al-Qalam Lafzi Tarjamah 5-33, Tafsir 5-1600:46:51 Listen
06B Al-Qalam Review 5-1600:30:32 Listen
06C Al-Qalam Tafsir 17-3300:34:19 Listen
06D Al-Qalam Review 17-3300:29:41 Listen
07A Al-Qalam Lafzi Tarjamah 34-52, Tafsir 34-4500:38:39 Listen
07B Al-Qalam Tafsir 46-52, Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-600:36:39 Listen
07C Al-Qalam Review00:30:38 Listen
08A Al-Qalam Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 7-1600:30:42 Listen
08B Al-Qalam Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 17-19, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:24:09 Listen
08C Al-Haqqah Lafzi Tarjamah 1-3700:13:21 Listen
09A Al-Haqqah Tafsir 1-500:24:45 Listen
09B Al-Haqqah Tafsir 6-1200:27:46 Listen
09C Al-Haqqah Tafsir 13-2400:24:45 Listen
10A Al-Haqqah Tafsir 25-3700:37:42 Listen
10B Al-Haqqah Lafzi Tarjamah o Tafsir 38-5200:32:42 Listen
11A Al-Haqqah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-700:26:28 Listen
11B Al-Haqqah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 8-9, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:41 Listen
11C Al-Ma'arij Lafzi Tarjamah 1-35, Tafsir 1-300:21:59 Listen
12A Al-Ma'arij Tafsir 1-600:18:38 Listen
12B Al-Ma'arij Tafsir 7-1800:32:54 Listen
12C Al-Ma'arij Tafsir 19-3500:25:48 Listen
13A Al-Ma'arij Lafzi Tarjamah o Tafsir 36-4400:46:04 Listen
13B Al-Ma'arij Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-900:28:23 Listen
14A Al-Ma'arij Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 10-1400:32:05 Listen
14B Al-Ma'arij Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:21:03 Listen
14C Nuh Lafzi Tarjamah, Tafsir 1-300:30:22 Listen
15A Nuh Tafsir 1-700:29:22 Listen
15B Nuh Tafsir 8-1200:23:24 Listen
15C Nuh Tafsir 13-2800:27:15 Listen
16A Nuh Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-600:27:07 Listen
16B Nuh Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 7-12, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:26:35 Listen
16C Al-Jinn Ta'aruf, Lafzi Tarjamah 1-1900:19:09 Listen
17A Al-Jinn Tafsir 1-1000:40:09 Listen
17B Al-Jinn Tafsir 11-1900:34:53 Listen
18A Al-Jinn Lafzi Tarjamah 20-28, Tafsir 20-2300:30:07 Listen
18B Al-Jinn Tafsir 24-2800:22:03 Listen
18C Al-Jinn Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-700:22:37 Listen
19A Al-Jinn Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 8-14, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:42:38 Listen
19B Al-Muzzammil Lafzi Tarjamah, Tafsir 1-400:28:58 Listen
20A Al-Muzzammil Tafsir 5-1300:44:16 Listen
20B Al-Muzzammil Tafsir 14-2000:34:03 Listen
21A Al-Muzzammil Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-500:36:35 Listen
21B Al-Muzzammil Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 6-10, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:31:18 Listen
21C Al-Muzzammil Review00:33:03 Listen
22A Al-Muddaththir Lafzi Tarjamah 1-3100:10:03 Listen
22B Al-Muddaththir Alfaz Ki Wazahat 1-3100:30:16 Listen
22C Al-Muddaththir Mukhtasir Tafsir 1-3100:38:08 Listen
23A Al-Muddaththir Tafsir 1-500:20:26 Listen
23B Al-Muddaththir Tafsir 6-700:28:07 Listen
23C Al-Muddaththir Tafsir 8-3100:33:49 Listen
24A Al-Muddaththir Lafzi Tarjamah, Alfaz Ki Wazahat 32-5600:15:37 Listen
24B Al-Muddaththir Mukhtasir Tafsir 32-5600:28:48 Listen
24C Al-Muddaththir Tafsir 32-5600:33:30 Listen
25A Al-Muddaththir Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-500:27:52 Listen
25B Al-Muddaththir Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 6-800:26:23 Listen
25C Al-Muddaththir Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 9-13, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:27:22 Listen
26A Al-Qiyamah Lafzi Tarjamah 1-4000:07:31 Listen
26B Al-Qiyamah Alfaz Ki Wazahat 1-4000:40:23 Listen
26C Al-Qiyamah Mukhtasir Tafsir 1-4000:34:03 Listen
27A Al-Qiyamah Tafsir 1-400:27:33 Listen
27B Al-Qiyamah Tafsir 5-1500:26:17 Listen
27C Al-Qiyamah Tafsir 16-2100:29:55 Listen
28A Al-Qiyamah Tafsir 22-2500:34:26 Listen
28B Al-Qiyamah Tafsir 26-3000:30:32 Listen
28C Al-Qiyamah Tafsir 31-4000:19:23 Listen
29A Al-Qiyamah Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-300:32:56 Listen
29B Al-Qiyamah Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 4-8, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:29:54 Listen
29C Al-Dahr Lafzi Tarjamah, Alfaz Ki Wazahat 1-3100:28:18 Listen
30A Al-Dahr Mukhtasir Tafsir 1-3100:26:07 Listen
30B Al-Dahr Tafsir 1-600:26:11 Listen
30C Al-Dahr Tafsir 7-1100:33:19 Listen
31A Al-Dahr Tafsir 12-1600:31:15 Listen
31B Al-Dahr Tafsir 17-2200:39:24 Listen
31C Al-Dahr Tafsir 23-3100:16:26 Listen
32A Al-Dahr Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:32:20 Listen
32B Al-Dahr Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-800:21:50 Listen
32C Al-Dahr Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 9-15, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:29:44 Listen
33A Al-Mursalaat Lafzi Tarjamah 1-5000:10:06 Listen
33B Al-Mursalaat Alfaz Ki Wazahat 1-5000:31:18 Listen
33C Al-Mursalaat Mukhtasir Tafsir 1-5000:39:03 Listen
34A Al-Mursalaat Tafsir 1-700:26:49 Listen
34B Al-Mursalaat Tafsir 8-1500:24:33 Listen
34C Al-Mursalaat Tafsir 16-5000:36:17 Listen
35A Al-Mursalaat Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 1-400:31:56 Listen
35B Al-Mursalaat Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah 5-10, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:31:00 Listen
36A Review Juz' 2900:42:15 Listen

Al-Qur'an Tadabbur Wa 'Amal Islamabad

01A الملك فضیلت، لفظی ترجمہ 2-1 00:13:12 Listen Lesson-01
01B الملك تفسیر 1 00:39:58 Listen
01C الملك تفسیر 2 00:18:42 Listen
02A الملك نظر ثانی، لفظی ترجمہ 14-3 00:20:46 Listen Lesson-02
02B الملك تفسیر 6-3 00:28:51 Listen
02C الملك تفسیر 14-7 00:31:57 Listen
03A الملك لفظی ترجمہ 30-15 00:19:12 Listen Lesson-03
03B الملك تفسیر 19-15 00:28:09 Listen
03C الملك تفسیر 30-20 00:33:10 Listen
03D الملك معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ، العمل بالآیات، التوجیھات 00:42:51 Listen
04A القلم لفظی ترجمہ 1-4، تفسیر 3-1 00:32:22 Listen Lesson-04
04B القلم تفسیر 4 00:35:57 Listen
05A القلم لفظی ترجمہ 5-33، تفسیر 16-5 00:46:57 Listen Lesson-05
05B القلم تفسیر 33-17 00:35:00 Listen
06A القلم لفظی ترجمہ 34-52، تفسیر 45-34 00:38:50 Listen Lesson-06
06B القلم تفسیر 46-52، معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 00:36:46 Listen
07A القلم الوقفات التدبریۃ 7-16 00:30:46 Listen Lesson-07
07B القلم الوقفات التدبریۃ17-19، العمل بالآیات، التوجیھات 00:24:09 Listen
07C الحآقة لفظی ترجمہ 37-1 00:13:48 Listen
08A الحآقة تفسیر 5-1 00:24:48 Listen Lesson-08
08B الحآقة تفسیر 12-6 00:27:58 Listen
08C الحآقة تفسیر 24-13 00:27:00 Listen
09A الحآقة تفسیر 37-25 00:37:48 Listen Lesson-09
09B الحآقة لفظی ترجمہ و تفسیر 52-38 00:34:02 Listen
10A الحآقة معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-7 00:26:39 Listen Lesson-10
10B الحآقة الوقفات التدبریۃ 8-9، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:53 Listen
10C المعارج لفظی ترجمہ 1-35، تفسیر 3-1 00:22:15 Listen
11A المعارج تفسیر 6-1 00:18:48 Listen Lesson-11
11B المعارج تفسیر 18-7 00:33:02 Listen
11C المعارج تفسیر 35-19 00:25:53 Listen
12A المعارج لفظی ترجمہ و تفسیر 44-36 00:46:18 Listen Lesson-12
12B المعارج معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-9 00:29:07 Listen
13A المعارج الوقفات التدبریۃ 10-14 00:32:28 Listen Lesson-13
13B المعارج العمل بالآیات، التوجیھات 00:21:18 Listen
13C نوح لفظی ترجمہ، تفسیر 3-1 00:30:22 Listen
14A نوح تفسیر 7-1 00:29:50 Listen Lesson-14
14B نوح تفسیر 12-8 00:23:28 Listen
14C نوح تفسیر 28-13 00:27:23 Listen
15A نوح معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-6 00:27:14 Listen Lesson-15
15B نوح الوقفات التدبریۃ 7-12، العمل بالآیات، التوجیھات 00:26:42 Listen
15C الجن تعارف، لفظی ترجمہ 19-1 00:19:16 Listen
16A الجن تفسیر 10-1 00:40:16 Listen Lesson-16
16B الجن تفسیر 19-11 00:35:22 Listen
17A الجن لفظی ترجمہ 20-28، تفسیر 23-20 00:30:07 Listen Lesson-17
17B الجن تفسیر 28-24 00:22:03 Listen
17C الجن معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 1-7 00:22:37 Listen
18A الجن الوقفات التدبریۃ 8-14، العمل بالآیات، التوجیھات 00:42:38 Listen Lesson-18
18B المزمل لفظی ترجمہ، تفسیر 4-1 00:28:58 Listen
19A المزمل تفسیر 13-5 00:44:16 Listen Lesson-19
19B المزمل تفسیر 20-14 00:34:03 Listen
20A المزمل معانی الکلمات، الوقفات التدبریۃ 5-1 00:36:35 Listen Lesson-20
20B المزمل الوقفات التدبریۃ 6-10، العمل بالآیات، التوجیھات 00:31:03 Listen
20C المدثر لفظی ترجمہ 31-1 00:07:56 Listen
01A Al-Mulk Fazilat, Lafzi Tarjamah 1-200:13:12 Listen Lesson-01
01B Al-Mulk Tafsir 100:39:58 Listen
01C Al-Mulk Tafsir 200:18:42 Listen
02A Al-Mulk Review, Lafzi Tarjamah 3-1400:20:46 Listen Lesson-02
02B Al-Mulk Tafsir 3-600:28:51 Listen
02C Al-Mulk Tafsir 7-1400:31:57 Listen
03A Al-Mulk Lafzi Tarjamah 15-3000:19:12 Listen Lesson-03
03B Al-Mulk Tafsir 15-1900:28:09 Listen
03C Al-Mulk Tafsir 20-3000:33:10 Listen
03D Al-Mulk Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah, Al-'Amal Bi al-Ayaat, Al-Tawjihaat00:42:51 Listen
04A Al-Qalam Lafzi Tarjamah 1-4, Tafsir 1-300:32:22 Listen Lesson-04
04B Al-Qalam Tafsir 400:35:57 Listen
05A Al-Qalam Lafzi Tarjamah 5-33, Tafsir 5-1600:46:57 Listen Lesson-05
05B Al-Qalam Tafsir 17-3300:35:00 Listen
06A Al-Qalam Lafzi Tarjamah 34-52, Tafsir 34-4500:38:50 Listen Lesson-06
06B Al-Qalam Tafsir 46-52, Ma'ani al-Kalimaat, Al-Waqafaat al-Tadabburiyyah00:36:46 Listen